Debatt

Kort sagt, søndag 24. mars

  • Debattredaksjonen

Sykler som gissel i E18-prosjektet. Oslos kolonihager må vernes. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke bruk syklene som gissel i det ulogiske E18-prosjektet

Nå er jeg lei tøvet om at E18 må bygges ut for å hjelpe syklistene. Syklistene?
Det er da null problem å sykle fra Oslo til Asker. Jo, det mangler sykkelvei noen korte strekninger, men store deler er en fredelig, trygg og trivelig trasé, ofte i kontakt med sjøen. Det trengs kun litt normal utbedring.

Sykle langs motorveien? Nei, takk.

Hvor mange ønsker å sykle tur/retur Asker hver dag? Det er fire mil. Skøyen-Sandvika er 2,5 mil. Det er for langt for de fleste.

Det foreslås å kombinere sykkel og kollektiv. Skal folk ta bilen til en parkeringsplass, hale sykkelen ut av bagasjerommet og tråkke videre innover E18? Virkelig?

Hvorfor velger folk å stampe i kø på E18? Hvorfor ikke kollektivt?
Det som mangler, tror jeg, er forbindelsen fra stasjonen, i Sandvika, på Høvik, i Asker, og frem til barnehage og hjem. Her mangler det sykkelveier! Det er utrygt å sykle i store deler av begge kommunene. Asker og Bærum er sykkel-u-land, Oslo ligger milevis foran.

Hvor skal alle bilene som E18 sender inn mot byen? Jeg bor på Skøyen. Mange ender her, kontorene er her, det er fullt. Kommer det flere, foreslår jeg å gjøre om Frognerparken til parkeringsplass. Oslo presser bilene ut. E18 sender dem inn. Ikke bruk syklene som gissel i dette ulogiske prosjektet.

Sykling er fantastisk. Det er kjapt, effektivt, rimelig, helsebringende, gir opplevelser, følelse av å leve – alt er bra med sykkel. Så bruk den hvor den bør brukes, i området der du bor, bort til stasjonen. Bruk pengene der. Ikke på E18!

Tom Ottmar, Skøyen


Vern om Oslos kolonihager

Bystyret vedtok 30. januar den reviderte kommuneplanen. Det er tatt med en formulering om at «[d]et skal tilrettelegges for urban dyrking av mat i offentlige rom og fellesarealer, dyrkekasser, skolehager, parsellhager og kolonihager». I den nye planen for urbant landbruk som var på høring i 2017, «Et spirende Oslo», er også videreføring av kolonihagene tatt med. Samtidig utløper avtalen mellom kolonihagene og Oslo kommune i 2025.

Kolonihageforeningene er usikre på om det vil bli en ny avtale eller om de risikerer å måtte stenge hagene. Oppgraderinger av hagene er stoppet i påvente av hva som skjer om syv år, når kontraktene utløper.

Oslo bør frede byens ni kolonihager og sikre forutsigbarhet ved snarest mulig å inngå en ny avtale.

Mange tusen står på venteliste for en parsell. Ventetiden er i overkant av 10 år. Det er derfor behov både for areal til utvidelser av eksisterende kolonihager og til etablering av nye. Det vil Oslo Senterparti ta initiativ til. Områdene er ikke bare viktig for matproduksjon, men har siden 1907 fungert også som tur- og rekreasjonsareal for lokalmiljø og nabolag i Oslo. De har i tillegg åpne arrangementer sommerstid og fungerer som grønne lunger i sentrale boligområder.

Kolonihagene er ikke bare viktig for dem som har en parsell, men for hele byens befolkning.

Bjørg Sandkjær, førstekandidat, Oslo Senterparti


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykkelvei
  3. E18
  4. Kolonihage