Debatt

Vi vil bygge byen innenfra – ikke ute i Marka | Raymond Johansen

  • Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap)
    Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap)
Utnytter vi arealene og bygger innenfra og ut, så er det ikke behov for å bygge i Marka, skriver byrådslederen i Oslo.

Kommuneplanen viser at det er plass til over 100.000 nye boliger innenfor dagens byggesone.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Einar Lie tar i en kommentar i Aftenposten 14. august til orde for å bygge boliger i Marka som en løsning på Oslos boligmangel.

Det er positivt at flere engasjerer seg, for her er det ingen enkle svar.

Ser nå positive trekk

Oslos største byutviklingsoppgave er å sørge for nok boliger til en økende befolkning og samtidig redusere de sosiale ulikhetene i byen.

Da vi tok over Oslo etter 18 år med Høyre-styre, manglet byen 20.000 boliger. Vi tok tak i problemet med en gang vi vant valget.

Det tar tid å snu denne skuta, men vi ser nå for første gang noen positive trekk.

Tall fra Boligprodusentene viser at både boligsalg og antall igangsettingstillatelser øker.

Boligbygging, transport og miljø må ses under ett

Vi jobber nå med å øke volum og fremdrift i reguleringsprosessene, og vi har invitert utbyggerne inn i Boligvekstutvalget for å få konkrete forslag til hvordan vi kan fjerne unødige hindringer for økt boligbygging.

Vi mener boligbygging, transport og miljø må ses under ett.

Både boligsalg og antall igangsettingstillatelser øker

I Oslo bor det i dag 200.000 innenfor det som kalles «rød sone» for luftforurensing. Noen dager er forurensingen så høy at barn, eldre og astmatikere må holde seg innendørs.

Vi må gjøre det enklere for flere å gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk i stedet for privatbil.

Fortetting

I praksis foreslår Lie en «byspredning».

Vi mener det er bedre om boligbygging skjer ved omforming av gamle industriområder, utvikling av Fjordbyen og fortetting.

Kommuneplanen viser at det er plass til over 100.000 nye boliger innenfor dagens byggesone.

Utnytter vi arealene og bygger innenfra og ut, så er det ikke behov for å bygge i Marka

Folk blir mindre avhengig av privatbilen hvis vi bygger tettere, høyere og grønnere langs kollektivknutepunkt.

Markagrensen er viktig for byen

Oslo bystyre har gjennom mange år slått fast at markagrensen er viktig for byen.

Da markaloven ble vedtatt i 2009, var det en viktig politisk seier for oss. Det er ikke aktuelt for oss å gå inn for noe som vi tror enten kan true loven eller intensjonene bak den.

Utnytter vi arealene og bygger innenfra og ut, så er det ikke behov for å bygge i Marka.

På Twitter: @RaymondJohansen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer om boligmarkedet i Oslo? Her er noen forslag:

Les også

  1. Det er ikke boligmangel i Oslo | Andreas Slettholm

  2. Aftenposten mener: Hett boligmarked krever kalde hoder

  3. Lokker Oslo-folk til boligjakt på «bygda»

Les mer om

  1. Marka
  2. Boligmarkedet
  3. Byutvikling