Handke er en verdig prisvinner!

De fleste synes å være enige om at Peter Handkes virke som dramatiker gjør ham fortjent til en slik anerkjennelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Valget av Peter Handke som mottager av International Ibsen Award er blitt møtt med sterke reaksjoner.

Per Boye Hansen

Prisen er opprettet av den norske regjeringen, er verdens største teaterpris og skal tildeles en person eller institusjon som i særlig grad har bidratt til utviklingen av verdensdramatikken og scenekunsten.

De fleste synes å være enige om at Handkes virke som dramatiker gjør ham fortjent til en slik anerkjennelse.

Det er Peter Handkes ytringer i forbindelse med Balkan-konflikten og hans tilstedeværelse og tale ved Slobodan Milosevics begravelse, som kritikere mener er uforenlig med slik heder. Handke blir beskyldt for å være en politisk ekstremist som med sine handlinger og holdninger støtter massemordere og at han bevisst forsøker å revidere historien for å legitimere krigsforbrytelser.

Juryen for International Ibsen Award består av syv personer med ulike nasjonaliteter: Christiane Schneider, Dr. Thomas Oberender, Roman Dolzhanskiy, Sir Brian McMaster, Therese Bjørneboe, Hanne Tømta og undertegnede. Som leder av denne juryen, har jeg unnlatt å delta i debatten. Det kan virke som om det av den grunn har festet seg et inntrykk av at juryen enten ikke har vært klar over kontroversene knyttet til Peter Handkes engasjement i Balkan-konflikten, eller at juryen trekker et klart skille mellom Handke som politisk aktør og Handke som forfatter/dramatiker. Vi blir enten beskyldt for ikke å ha gjort hjemmeleksen vår grundig nok eller for å forfekte at politikk og kunst må holdes adskilt. Ingen av delene er tilfelle.

At juryens medlemmer ikke skulle ha vært klar over debatten rundt Handkes Balkan-engasjement, medfører selvsagt ikke riktighet. Dette er en debatt som har pågått over mange år og som har ført til en rekke artikler, intervjuer og bøker om emnet. Enhver som har befattet seg med Peter Handkes forfatterskap,har ikke kunnetunngå å bli konfrontert med påstandenesom er kommet frem gjennom kronikker og leserinnlegg i norske medier iforbindelse med tildelingen. De aller fleste av dem har vært godt kjent i langtid.

Å skille kategorisk mellom person og forfatterskap har heller ikke vært juryens utgangspunkt. Et slikt absolutt skille vil i sin ytterste konsekvens være urimelig, og vil nok stå de fleste av juryens medlemmer fjernt, meg selv innbefattet.

Juryens standpunkt

Det juryen samlet har stått bak er at Handkes politiske holdninger ikke diskvalifiserer ham fra å tildeles prisen. De enkelte jurymedlemmer vil nok kunne ha et nokså divergerende syn på Handkes politiske oppfatninger. Det er først og fremst årsaken til at jeg som juryens leder ikke har begitt meg inn i en debatt om de enkelte påstander som er kommet frem. Det har til tider vært fristende å tilbakevise flere av dem, påpeke urimeligheten i enkelte slutninger og også komme med korreksjonene som Handke selv har kommet med, men jeg har begrenset meg til å gjengi juryens klare og samlede standpunkt.

Bli kjent med Handkes dramatikk

Juryens vurdering i disse spørsmålene er nokså sammenfallende med det som Thomas Irmer uttaler i Klassekampen sist fredag «det var hans personlige rett å gjøre det han gjorde». Handkes politiske syn må sees ut ifrahans egen biografi og utifra hans opprør mot det han har sett på som en ensidigdekning av balkankonflikten i vestlige medier. Det betyr ikke at juryen, verkensamlet eller som enkeltpersoner, deler Handkes synspunkter.

Når vi tildelerHandke Ibsen-prisen stiller vi oss på linje med blant annet juryen for MühlheimerTheaterpreis, som så sent som i 2012 ga Handke prisen for teaterstykket Immer noch Sturm . Et stykke om de jugoslaviske og slovenske partisanenes motstandskamp i Kärnten (Østerrike), som med Handkes familiehistorie som bakteppe reiser spørsmål omkring språk, nasjonalitet og identitetsdannelse. Stykket spilles på Nationaltheatrets hovedscene førstkommende søndag og mandag. I tillegg vil publikum nå under Ibsenfestivalen ha ytterlige to anledninger til å stifte bekjentskap med Handkes dramatikk og forfatterskap. Det er å håpe at offentligheten også vil vie denne siden av Peter Handke oppmerksomhet og interesse.