Debatt

Enkelte personlige data burde være evig taushetsbelagte | Per Sunde

  • Per Sunde, lege
Knut Hamsun gikk i 1926 i psykoanalyse, og ville antagelig ha gått sterkt imot publisering av personlige data fra denne behandlingen, skriver Per Sunde.

Det er sjokkerende at ordrette utdrag av Knut Hamsuns psykoanalyse er solgt inn som kunst og vises i Blomqvists kunsthandel.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helsedirektoratet har som kjent nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere pasientjournaler og offentlighet. Innsynsvernet er under press. Skal det til slutt bare være diakoni og sjelesorg som er beskyttet?

Helsepersonelloven og Lov om taushetsplikt gir anvisninger om håndtering av foreliggende opplysninger ved interesseavveininger.

  • Les Ingunn Øklands kommentar som startet debatten om den såkalte virkelighetslitteraturen, der biografiske opplysninger blir brukt i romans form: Litteraturen er på villspor

Det skal være vektige grunner for innsynsrett, og det skal tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. Nærmeste pårørende har innsynsrett i journal dersom ikke særlige grunner taler imot det.

Kald og sjelløs jus rår

Kunstnere hevder i den «høye» kunsts navn å måtte ha full dispensasjon fra vanlig moral og hensynsfullhet, ref. den siste tids utallige eksempler i den etter hvert trøttsomme virkelighetslitteraturdebatten. Kald og sjelløs jus rår.

Knausgård hylles som en blanding av popstjerne og psykoanalytisk geni, med en nesten religiøs tornekrans. Her skal sannheten for enhver pris utmales.

Vi er mange som er sjokkerte over Thomas Kvams fremgangsmåte da han i Blomqvists kunsthandel viste ordrette utdrag av Knut Hamsuns psykoanalyse fra 1926 hos psykiater Strømme.

Med noen etter mitt skjønn «kruseduller», er dette blitt solgt inn som kunst – som vern mot juridiske forføyninger.

Ikke engang Kolloen fremla dette materialet ordrett. Heller ikke Marius Wulfsberg fremla i Nasjonalbiblioteket Obstfelders journal fra «Galehuset» 100 år tilbake ordrett.

Vi har ikke noe svar på hvor lenge man skal beskytte de døde. Hamsun ville antagelig ha gått sterkt imot det aktuelle prosjektet. Han ville antagelig også sterkt ha mislikt hva jeg tidligere har kalt Kolloens «psykologiske skjending» av Hamsun. Strømmes og Hamsuns etterlattes formodes ikke å være særlig begeistret for Kvams prosjekt.

Kvam vil ikke fortelle hvor han har materialet fra. I en medisinsk verden er slik fremferd nærmest kriminell.

Mange forstår ikke viktigheten av at enkelte personlige data faktisk burde være evig taushetsbelagte – likegyldig om du er verdensberømt eller ikke. Om materialet er interessant eller ikke må faktisk i visse tilfeller være underordnet.

Vi er mange som ønsker et strengere pasientbeskyttende lovverk!


Her kan du lese flere artikler i debatten om virkelighetslitteratur:

Vigdis Hjorth beskriver detaljer fra den virkelige farens begravelse i sin siste roman

Vigdis Hjorth: Aftenposten liker ikke at jeg henger ut pene vestkantfamilier

Ebba Witt-Brattström kriger mot kulturmannen. Les intervjuet


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kunst
  2. Knut Hamsun
  3. Taushetsplikt
  4. Virkelighetslitteratur