Debatt

Skal helsesøstre få foreskrive prevensjon til jenter under 16 år? | Myhrene Steffenak og Stokke

  • Anne Kjersti Myhrene Steffenak og Randi Stokke, Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund
Jenter mellom 16 og 20 år har tilgang til gratis prevensjon, men flere ungdomsorganisasjoner ønsker i likhet med helsesøstrene gratis prevensjon til jenter under 16 år for å hindre uønskede svangerskap. Denne parolen er årets 8. mars tog i Oslo.

Ungdom skremmes ikke fra å ha sex i ung alder ved at prevensjonen er vanskelig tilgjengelig eller at den er kostbar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Sensommerens skolestart nærmer seg og ved landets videregående skoler finner nye kull førsteklassinger sin plass. Helsesøster vil tradisjonen tro ha «runder» i alle klasser og møtt de nye elevene. De vil få informasjon om skolehelsetjenesten og oppfordres til å ta kontakt med helsesøster om små og store utfordringer, blant annet prevensjon.

Allerede første skoleuke begynner elevene å banke på døren til helsesøster – ofte kommer tre til fire jenter sammen. «Jo, de har behov for prevensjon – tatt noen risikoer, men det har heldigvis gått bra.»

Helsesøster tar seg god tid og har en samtale med jentene om hva de selv ønsker og tenker om egen seksuell helse, grenser og eget prevensjonsbehovet.

Anne Kjersti Myhrene Steffenak

Urettferdig

To av jentene fyller 16 år i november og desember. Det betyr at helsesøster hverken kan gi dem langtidsvirkende hormonell prevensjon eller skrive ut en resept på P-piller. De får beskjed om å gå til fastlegen. Jentene stusser litt over dette og synes det er urettferdig, sier det er «kleint å be om penger til prevensjon hjemme». De blir også informert om at de må betale full pris for prevensjon inntil de fyller 16 år. De to andre jentene som allerede er fylt 16 år får gratis prevensjon og en av dem får satt inn en P-stav hos helsesøster samme dag, mens den andre som ønsket P-piller får skrevet ut en resept på dette. Alle jentene går i samme klasse.

Randi Stokke

Lavterskeltilbud er nødvendig

For meg som helsesøster gir dette bekymring. Jentene har et reelt behov for prevensjon, de viser ansvar og har tatt skrittet for å gjøre noe med prevensjonsbehovet. Jeg frykter at de kommer til å ta nye risikoer før de er 16 år og er redd for at de kan trøste seg med «det har jo gått bra før og kanskje er det heller ikke er så lett å bli gravid» – og så tar de noen risker til.

Tankene går til enda yngre jenter. De som er 13 og 14 år. Noen debuterer tidlig seksuelt av ulike grunner, en intens forelskelse eller kanskje pga. av nysgjerrighet? Press fra egen vennegjeng eller et behov for å teste grenser?

Svært tidlig seksuell debut er ofte uttrykk for en sammensatt og utfordrende situasjon. Konsekvenser ved en eventuell, uønsket graviditet kan bli alvorlige.

Unge jenter og gutter må gis en mulighet til å få snakke med noen de har tillit til om egen seksualitet og prevensjonsbehov. Helsesøster innehar kunnskap om disse temaene og det skal være et skolehelsetjenestetilbud med helsesøster på alle videregående skoler. Et lavterskeltilbud hvor ungdom kan komme for å diskutere og fundere over egne handlinger slik at de blir i stand til å ta gode valg for egen seksuell helse.

I dag er det kun legen som kan skrive ut reseptbelagt prevensjon til jenter under 16 år. Helsestasjonstjenesten er bemannet med lege, men det er ikke ofte de har timer i skolehelsetjenesten. For en elev i videregående skole kan veien til fastlegen bli lang.

Kostbar prevensjon

Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleieforbund mener det er lettere for jentene å oppsøke en helsesøster på skolen. Her er det ikke timebestilling og de kan komme når de trenger det. Helsesøster oppsøkes av alle elever i alle aldre i skolehelsetjenesten. Helsesøster har undervisning i klassene og kan skrive ut resept på prevensjon, legge inn P-stav og spiral.

Det er etter vår mening også urimelig at reseptbelagt prevensjonen ikke er subsidiert til jenter under 16 år. Samfunnet må bidra til at jenter under 16 år likestilles med jenter mellom 16 og 20 år.

Noen tenker kanskje at en legaliserer sex under seksuell lavalder ved gratis og lettere tilgjengelig prevensjon. Ingen forskning dokumenterer det, men derimot vet vi at ungdom under 16 år har sex. Ungdom skremmes ikke fra å ha sex i ung alder ved at prevensjonen er vanskelig tilgjengelig eller at den er kostbar. Vi tror at en god samtale med en voksen kompetent person som ungdommene har tillit til kan styrke deres integritet og forebygge uønsket graviditet.
Landsgruppen av helsesøstre ønsker gratis prevensjon til jenter under 16 år og at helsesøstre og jordmødre får utvidet forskrivningsrett til reseptbelagt prevensjon til jenter under 16 år.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Uenighet i KrF om gratis prevensjon

  2. Porno, dameblader, Google og 70-tallslitteratur holder ikke mål. Derfor har de skrevet boken «Gleden med skjeden».

  3. Løgner om sex, samtykke og prevensjon | Camilla Kitty Karlsen

Les mer om

  1. Ungdom
  2. Norsk Sykepleierforbund
  3. Skolestart