Debatt

Ta sykehussmitten alvorlig, Høie! | Bjørg Marit Andersen

  • Bjørg Marit Andersen, professor i smittevern
Dårlig håndhygiene på sykehusene er medvirkende til det store antibiotikaforbruket.

Innsparinger i helsevesenet fører til manglende smittevern og dårlig hygiene. Dette gir infeksjoner og antibiotikabehandling.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helseminister Bent Høie etterlyser i Aftenposten 28. november en tverrgående dugnad for vern av antibiotika. En pekefinger rettes mot helsepersonell og pasienter med hensyn til unødig bruk av antibiotika, men unnlater den største «synderen»; staten og helsepolitikeren selv.

Siden mikrobene er så usynlige til hverdags, er det vanskelig å overbevise politikere om at det finnes noe som heter smitte og smittespredning.

Dårlig hygiene

Det er ikke sikkert at det er bruk av antibiotika i seg selv som er det store problemet i Norge. Problemet er heller statlige og helseregionale innsparinger som fører til dårlig renhold og manglende smittevern i sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner. Manglende smittevern og dårlig hygiene rundt sår, respiratorpasienter, forskjellige innlagte kateter, immunsvekkede kreftpasienter osv. fører lett til infeksjon hos 10–20 prosent av pasientene. Dette medfører ofte antibiotikabehandling som igjen fører til mer resistente bakterier.

Slik behandles infeksjoner oppstått på grunn av manglende hygiene og smittevern – med antibiotika. På samme vis behandles «smitteuhell» der infeksjoner oppstår som resultat av overbelegg, stress, manglende personalressurser og kompetanse, manglende enerom for pasienter med smitte, manglende utstyr, manglende opplæring, manglende tilgang til basal hygiene og håndhygiene for korridorpasienter – med antibiotika.

Pasienter som «åpen post»

Videre må det ikke stikkes under stol at pasienter med mer resistente sykehusbakterier sendes rundt mellom de forskjellige behandlingsnivåer i landet vårt som «åpen post» og med stort spredningspotensial – sammen med deltidsarbeidende helsepersonell som med sine mikrober også sprer litt her og der.

Pasientene er uskyldige «trafikkofre» mellom helsenivåer på grunn av for kort liggetid, uferdig behandling, uferdig diagnose, og blir svingdørspasienter som sprer uheldige sykehusmikrober og infeksjoner i nye sirkler – som også behandles med antibiotika.

Gjør en virkelig innsats!

Ikke nok med dette: I tillegg anbefaler helseministeren alle å bruke egne klær som lommetørkle; en svært risikobetont aktivitet med hensyn til smittespredning, ikke minst i helseinstitusjoner.
Så, kjære minister, fei for din egen dør først, for din overdimensjonerte helseetat med alle ressursødende helseforetak! Før ressursene tilbake til en forsvarlig pasientbehandling og gjør en virkelig innsats for å verne forbruk av antibiotika til de riktige formål, både nasjonalt og som et globalt eksempel!


Her er litt mer om antibiotikaresistens:

Erna Solbergs krav for å hindre antibiotikaresistens.

Kvinne døde - reagerte ikke på antibiotikabehandling.

Vi er på vei tilbake til den førantibiotiske tidsalder.

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Antibiotikaresistens
  3. Hygiene