Debatt

Når blir cannabis et gode? | Ola Jøsendal

  • Ola Jøsendal

Willy Pedersen manøvrerer mellom «legalisering» og «avkriminalisering» på en måte som ikke er tillitsvekkende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor i Sosiologi, Willy Pedersen, forteller at avkriminalisering av cannabis er et gode (Aftenposten 2/12).

Professorens innlegg demonstrerer til fulle hvor galt det kan bære av sted når man bruker ord unøyaktig.

Willy Pedersen manøvrerer mellom «legalisering» og «avkriminalisering» på en måte som ikke er tillitsvekkende.

Professoren og jeg er langt på vei enige om at straffenivået for besittelse og bruk av enkeltdoser for rusmiddelavhengige er for høyt.

Men det må ikke blandes med avkriminalisering.

Ubedrøvelig arroganse

Den andre unøyaktigheten er min. Jeg skrev at den narkotikarelaterte kriminaliteten knyttet til cannabis har økt.

Det burde ha vært formulert slik: Det er ikke noe som tyder på at alvorlig kriminalitet har gått ned etter legalisering av cannabis.

Alkohol konsumeres i samme mengde, men nå med et betydelig tillegg av cannabis. Kriminalstatistikken for Colorado kan studeres her).

To år etter legalisering av cannabis i Colorado ser det fortsatt ut til å være gode grunner til å være bekymret over følgene av legalisering.

Willy Pedersen hevder at kriminologen Peter Reuter er den som har fulgt utviklingen tettest.

Det har Pedersen selvsagt ingen forutsetninger for å hevde.

Kriminologen Reuter vil for eksempel ha mindre oppmerksomhet på de helsemessige konsekvensene av legalisering av cannabis, enn leger som også følger dette gigantiske eksperimentet tett.

Til slutt et sitat fra Willy Pedersens innlegg: « Mange av de heroinbrukerne Jøsendal forsøker å hjelpe i sin kliniske praksis, vil nok kunne fortelle ham om hvor destruktivt møtene med politi og rettsvesen har fungert.»

Det ligger en bedrøvelig arroganse i dette utsagnet.

Jeg kjenner ikke til omfanget av Willy Pedersens kliniske erfaring med ruspasienter, men dersom den eksisterer, bør samtalene med pasienter om møtene med politi og rettsvesen være lett å huske. De kommer som perler på en snor.

Bekymringene er ikke blitt mindre

Jeg har de siste 12 årene snakket med veldig mange pasienter om møtene med politi og rettsvesen. Mange har klaget over slike møter.

Men mange pasienter forteller annet om slike møter:

Pasientene har takket for redusert tilgjengelighet av cannabis (for eksempel etter stengingen av Nygårdsparken), pasientene takker politiet for å ha reddet dem fra ran, tyveri, vold og tortur, pasientene takker LAR som strammer inn henteordningene for opiater, slik at de ikke har et lager hjemme og blir ranet eller presset av andre rusmiddelavhengige, unge pasienter og pårørende takker politiet for å ha vært der i det kritiske øyeblikket da første ‘rev’ ble kjøpt, og pasienten fikk påtaleunnlatelse for å starte en behandling som åpenbart avverget starten på en heftig karriere som rusmiddelavhengig.

To år etter legalisering av cannabis i Colorado ser det fortsatt ut til å være gode grunner til å være bekymret over følgene av legalisering.

Bekymringene over en legalisering har selvsagt ikke blitt nevneverdig mindre etter Willy Pedersens støtte til avkriminalisering.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Følg debatten om legalisering:

Les også

Noen mener alt blir bedre med mer cannabis og mindre alkohol. Ikke engang folkeeventyrene ga såpass kreditt til en rev

, skriver lege Ola Jøsendal.Han fikk svar av Willy Pedersen:

Les også

  1. Avkriminalisering av cannabis er et gode

  2. Kan ikke røykere få bestemme selv?

  3. 12 prosent vil legalisere cannabis

Den britiske journalisten Johann Hari besøkte Aftenpostens kulturprogram for å diskutere legalisering av narkotika i Norge:

Les mer om

  1. Debatt
  2. Narkotika
  3. Cannabis