Debatt

Kort sagt, 24. april

 • Redaksjonen

Læreryrket, rohingya-muslimene i Myanmar og fortetting i Oslo. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bomskudd fra gull-lektor

Lektor Einar Kr. Steffensen har i Aftenposten 10. april kommentert et innlegg fra meg 30. mars om lærermangel og hevdet at jeg devaluerer læreryrket.
Akkurat i det innlegget var det ikke plass til å peke på høyere lønn som et virkemiddel for å sikre rekruttering til læreryrket, slik Steffensen er opptatt av, fordi jeg måtte begrense meg til å kommentere et oppslag fra 28. mars hvor lønn ikke var tema.

Lønnsspørsmålet har jeg behandlet inngående noen måneder tidligere, i et innlegg i Khrono, som er en nettavis for Høgskolen i Oslo og Akershus. Der pekte jeg på at det årlige tilsiget av søkere med 4 eller bedre i såkalt P-matte er på maksimalt 7000. Disse kan søke på ca. 25.000 studieplasser hvor det ikke stilles krav om tyngre matte.

Jeg hevdet at det er naivt å tro halvparten av de 7000 naturlig vil søke lærerutdanning uten spesielle stimuli i form av lønn.
Steffensen er, som de fleste andre, ikke klar over hvor relativt få det er som får 4 eller bedre i P-matte og at de aller fleste høringsinstanser gikk mot kravet. Han kan derfor tillate seg å ironisere over mitt forslag om å senke kravene til 3 i matte, samt 3,3 i stedet for 3,5 som gjennomsnittskarakter.

Han har rett i at det siste er noe jeg har hevdet i årevis, nærmere bestemt fra ca. 2005, da det ble klart at man ikke klarte å fylle lærerutdanningene med de kravene som da ble fastsatt.

Det tar tid før resulatet av slike innstramninger viser seg, men de har altså slått inn nå: Antall ufaglærte lærere i Nord-Norge økte med ca. 35 prosent fra 2015 til 2016, og andelen slike lærere i landsdelen ligger vesentlig over landsgjennomsnittet.

Jeg tviler ikke på Steffensens egenattest som gammel lektor: «Vi er gull!» Men også gullvinnere kan ha en dårlig dag og bomme fullstendig. Og selv på en god dag kan nok ikke en gull-lektor gi en holdbar begrunnelse for at det er bedre med ufaglærte «barfotlærere» fremfor lærere med litt lav snittkarakter fra videregående.

Det er det økende antall av ufaglærte som bidrar til devaluering av læreryrket, ikke justering av inntakskrav som har vist seg å være urealistisk høye. Regjeringen ønsker å fremme yrkets status ved hjelp av slike krav som går ut over elever i utkantene, særlig i Nord-Norge.

Karl Øyvind Jordell, professor, Universitetet i Oslo


Brutaliteten mot rohingyaene i Myanmar kan ikke ties i hjel

Fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi benektet nylig at det foregår etnisk rensing i Myanmar. Jeg har vært i leirene hvor rohingya-muslimene bor innesperret bak piggtrådgjerder. Menneskerettighetsbruddene som FN rapporterer om, er en realitet.
I flere samtaler med rohingyaer i leiren var det vanskelig å holde tårene tilbake. Tortur, lemlestelse, voldtekt, massedrap, målrettet befolkningskontroll, slaveri, konfiskering av landområder, fornektelse av statsborgerskap og identitet, strenge restriksjoner på bevegelsesfrihet og manglende tilgang til helsetjenester, mat, utdanning og arbeid som blir beskrevet i FN-rapporten, stemmer.

Barn tror verden består av piggtrådinngjerdede leirer. De er redde når nattemørket faller over leiren. Mennesker fortalte om militære og politi som kler seg i sivile klær når de kommer til leirene på jakt etter «terrorister», og ofte er de beruset og forgriper seg på kvinner og barn.

De kunne fortelle om personer, inkludert barn, som forsvinner fra leiren om natten. De kommer aldri tilbake. De kunne fortelle om nedbrente hus og at de hadde vært vitne til voldtekt og brutale drap på egne familiemedlemmer begått av militæret og politiet.
I henhold til grunnloven har militæret full kontroll over forsvars- og sikkerhetspolitikken. Aung San Suu Kyi og partiet National League for Democracy (NLD) har mislykkes med å stå opp mot general Min Aung Hlaing og militærregimets brutalitet. Myanmars egen menneskerettighetskommisjon nekter å se på den utsatte gruppen som ofre.
Det internasjonale samfunnet har vært taust for lenge om en brutal virkelighet som dehumaniserer, tar liv og driver medmennesker på flukt.

Omar Gilani Syed, kriminolog


Nei til radikal fortetting av småhusområder!

I Aftenposten 6. april ber Harald Hodt byrådet om å instruere Plan- og bygningsetaten (PBE) om å stoppe planarbeidet for å forandre et stort småhusområde på Smestad med ca. 450 husstander til bymessig blokk- og høyhusbebyggelse.

Innlegget begynner med «Kjære politikere i Oslo rådhus», så da vil jeg som en av disse gjerne informere Hodt og andre om at vi i Frp er enig med ham og vil fremme forslag om å stoppe planarbeidet.

Vi har allerede fremmet og fått behandlet forslag om å skrinlegge planene for Nedre Grefsen som arkitekt Marianne Brenna skriver om i Aftenposten 7. april. Også på Nedre Grefsen er planen å rive en mengde småhus for å erstatte disse med blokkmessig bybebyggelse, kanskje opp mot 12 etasjer. Vårt forslag om å stoppe planarbeidet ble nedstemt av Høyre, V, AP, SV, MDG. Disse partier er i gang med planer om fortetting av mange småhusområder som vil rasere ferdig utviklede boområder.

Dette gjør disse partier for å sikre særlig innvandrerbefolkningen et bedre tilbud om boliger. De snakker om Oslos enorme vekst, som i eksisterende kommuneplan, fremlagt av H, V og KrF, med full støtte fra AP, SV, MDG, omtales kun i positive ordelag og som bevis på hvor attraktiv Oslo er.

Sannheten er imidlertid at befolkningsøkningen på ca. 170.000 fra 2012 til 2030 øker innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra Asia, Afrika og Sør-Amerika med 120.000, fra tidligere Øst-Europa med 30.000, fra vestlige land 10.000 og 10.000 fra etnisk norsk befolkning.

En slik vekst vil bli ødeleggende for Oslos fremtid og vil også medføre en vekst i utflytting fra Oslo til nabokommuner av gode skattebetalere mens de blir erstattet av en befolkning som betaler mindre skatter og mottar mer sosialhjelp og trygder slik det skal være påpekt i Brochmannutvalgets siste rapport.

Vår bystyregruppe vil bekjempe både denne befolkningsveksten og raseringen av småhusbebyggelsen!

Carl I. Hagen, gruppeleder Oslo bystyre for Frp

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Aung San Suu Kyi
 3. Byutvikling
 4. Lærere

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 22. januar

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 21. januar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 20. januar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 19. januar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 18. januar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, søndag 17. januar