Ja, det er makt i de foldede hender | Asbjørn Simonnes og Gjermund Eikli

  • Asbjørn Simonnes, daglig leder, Oase, og Gjermund Eikli, styreleder, Oase
Oase har et særlig fokus på at Gud gir ulike tjenester og ulike gaver til alle kristne – ikke bare til utvalgte, skriver Asbjørn Simonnes (t.v.) og Gjermund Eikli

At døde kan vekkes til live, er ikke nevnt i markedsføringen, i programmet eller i forkynnelsen på Oase.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi i Oases lederskap har bemerkninger til Harald Stanghelles kommentar 9. juli om «Oasepredikant hevder å vekke døde til live. Det er spekulativt og hjerterått.»

En medieskapt felle

Det synes som om Stanghelle har gått i en medieskapt felle når han kritiserer Oase for det mediene påstår er sant om Oase. Mediesirkuset toppet seg i Fredriksstad Blad 1. juli der det tas «kraftig oppgjør med flere av Oases forkynnelsesformer, med vekt på … og vekking av døde».

Plutselig er det å vekke opp døde blitt til en «møteform» på et kristent sommerstevne med mange tusen mennesker. Ringer ingen bjeller i noe mediehus? En telefon til Oase kunne vært oppklarende! Pressen – godt støttet av biskoper og lærde – hevder at nå fokuserer Oase ensidig på slikt som helbredelser og dødeoppvekking.

En nesten raljerende kritikk

At døde kan vekkes til live, er ikke nevnt i markedsføringen, i programmet eller i forkynnelsen på Oase. Allikevel er det i dette medieskapte bildet at Stanghelle finner en plattform for en nesten raljerende kritikk.

Under Oasestevnet i sommer var det en samtale med predikanten Supresa Sithole noen minutter i en «senkveld» etter hovedmøtet for et hundretalls interesserte mennesker. Dette var eneste gang temaet «dødeoppvekking» var nevnt, da primært som en respons på presseoppslagene i forkant.

Oase har samlet tusenvis av mennesker hver sommer i 37 år, og det å vekke døde har aldri vært tema. Det kunne vært enkelt for Stanghelle å legge denne ballen død gjennom selvstendig research.

Ulike gaver til alle kristne

Stanghelle refererer videre til utsagn om at det skal «reises opp en gruppe superkristne som skal gjøre større undere enn Jesus» – og at dette er Oases teologi.

Dette er også tatt ut av luften. Det er ikke noe i Oases teologi som peker på noen form for superkristne eller at en ny, definert gruppe mennesker er valgt ut til en spesiell rolle i kristenheten slik apostlene hadde. Oase har et særlig fokus på at Gud gir ulike tjenester og ulike gaver til alle kristne – ikke bare til utvalgte.

I en artikkel i Vårt Land 21. juli bekrefter mange av våre biskoper en aktiv tro og forventning til nådegaver, og at Gud griper inn i vår tilværelse. Troen på at Gud kan påvirke og gripe inn på uforklarlig vis, er ikke et påfunn i Oase. Det er hentet fra Bibelen og er helt i samsvar med Den norske kirkes syn.

Hjerterått?

Stanghelle skriver: «Slik forsvares et gigantstevne som i sitt vesen avviser den stillferdige «makt i de foldede hender», men der en åndelig makt ... misbrukes.»

Den stillferdigheten Stanghelle ønsker, løser ikke spørsmålene om hvordan Gud svarer på bønn. Stanghelle peker inn i et av kristentroens vanskelige dilemmaer: Hvordan skal man forholde seg til at en god Gud ikke fjerner alt det vonde?

Vårt veileder- og forbønnskorps jobber med dette i hvert eneste møte. Når det gjelder sykdom og bønn om helbredelser, er forbønn ekstra sårbart. At det er sårbart tar ikke bort Bibelens oppfordring om å be for syke.

Også i den norske kirke

Den norske kirke har faktisk en liturgi for å be for syke, men den brukes dessverre veldig sjelden. Det er derfor underlig når en person med så mye makt som Stanghelle misbruker den til å påstå andres maktmisbruk uten å ha førstehånds kjennskap til det han snakker om:

Det er synd at Stanghelle ikke var til stede når veilederne med sjelesørgerisk visdom kveld etter kveld ba frimodig for mennesker, men uten å love noe på Guds vegne. Han hørte heller ikke de gode tilbakemeldingene og takken.

Vi skulle gjerne hatt Stanghelle til stede under møtene på Oase. Fokuset var aldri på dødeoppvekking eller sensasjoner. Først og fremst var fokus på det å hjelpe mennesker til å leve i relasjon til Gud.

Stanghelle skulle gjerne fått en prat med dem som reiste hjem med et fornyet forhold til Gud og som ikke kjenner igjen noe av det Oase kritiseres for.

Skal vi dempe forventningene?

I stedet for å skjerme «de aller mest forsvarsløse» fra forventningen om at Gud kan gripe inn, så forkynner Oase at Gud er kjærlig og at det er trygt å legge absolutt alt over på Gud.

Forkynnelsen rommer også spenningen i at det ikke alltid skjer slik vi ber om. Men Bibelen ber oss ikke dempe forventningen slik at Guds svar på bønn skal passe inn i en rasjonalistisk tankegang der kun det forklarlige har rom. Om Gud vil, sprenger han de grensene som vår fornuft setter.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
på Facebook og Twitter

Les også: