Debatt

Vi tviler på at statsministeren har rett. Vi frykter at forsvarsministeren tar feil. Og beredskapsministeren – hvor er han? | Torbjørn Bongo og Tom Rune Klemetsen

 • Torbjørn Bongo, forbundsleder, Norges Offisersforbund og Tom Rune Klemetsen, leder, Norsk Tjenestemannslag Forsvaret
Artikkelforfatterne trekker beredskapsforsikringene fra (f.v.) forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), statsminister Erna Solberg (H) og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i tvil.

Sviktende beredskap – svekket forsvar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samfunnssikkerhet og beredskap. Planverk og samarbeid. Plutselig dukket dette opp som en av de heteste politiske potetene i valgkampen, med rikspolitisk interesse og lokalt engasjement.

Hvorfor? Fordi folk faktisk er opptatt av sikkerhet og trygghet, fordi de rett og slett opplever større usikkerhet og utrygghet enn på mange år.

Forsvarsministeren tok over med løfte om økt åpenhet, men tildekker svakheter ved beredskapen – og hemmeligholder oppsiktsvekkende kritikk fra Riksrevisjonen.

Torbjørn Bongo, forbundsleder, Norges Offisersforbund
Tom Rune Klemetsen, Leder i Norsk Tjenestemannslag Forsvaret

Les også:

 • Nyhetsanalyse: Forsvaret har aldri kunnet forsvare Norge

Regjeringen svikter

 • Regjeringen Solberg vil redusere Heimevernet (HV) ytterligere og er i full gang med å svekke kystberedskapen ved å legge ned Sjøheimevernet og Kystradarkjeden. HV er heller ikke i stand til å sikre de mange objektene det har ansvar for. Dét styrker ikke beredskapen!
 • Regjeringen hevder å ha løftet den sivile beredskapen, men kutter i offentlige budsjetter til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Folkehelseinstituttet (FHI). Dét styrker heller ikke beredskapen!
 • Regjeringen har utsatt vedtatte, kritiske nyanskaffelser til Hæren, som snart står uten funksjonelt artilleri og effektive stridsvogner. Dét er ikke å styrke beredskapen.
 • Og den såkalte nærpolitireformen er knapt egnet til å berolige folk i distriktene. Til å skape trygghet.

Statsminister Erna Solberg selv, som skal stå fremst for å skape trygghetsfølelse i folket, svikter sin samfunnsoppgave nummer én. Hun har ikke tatt ansvar på dette særdeles kritiske området og viser få tegn på interesse eller vilje til dette.

Opposisjonen angriper

Derfor er det så gledelig at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, godt støttet av en av våre lengst-tenkende og høyt-talende offiserer, generalløytnant Robert Mood, har tatt til orde for en totalberedskapskommisjon.

Regjeringen tar ikke beredskap på alvor. Det er alvorlig!

De etterlyser en grundig gjennomgang av hvordan vi som samfunn organiserer vår beredskap, og om vi får den effekten – den sikkerheten og tryggheten – vi må forvente ut av et ukjent antall milliarder brukt på området.

LO-kongressen i mai fastslo betydningen av å «utvikle en totalberedskap som omfatter både risikoerkjennelse, sårbarhetsanalyse, samfunnsvern og innbyggernes trygghet.»

Forsvarslinjer anviser

Derved er det duket for at de tankene vi i fagbevegelsen har fremmet gjennom ordskiftet Forsvarslinjer, vil vinne frem.

 • Her introduserte vi begrepet totalberedskap, som vi med tilfredshet noterer er tatt i bruk av en rekke sentrale politikere.
 • Her påpekte vi behovet for en langt bedre samordning av hele samfunnets samlede ressurser for å skape sikkerhet og trygghet.
 • Her tok vi til orde for en samlet trusselvurdering – av hvilke trusler som med større eller mindre sannsynlighet kan ramme oss.

En slik sammenstilling fremholdt vi som et nødvendig grunnlag for en ny nasjonal strategi for sikkerhet og trygghet – for den totalberedskapen vi trenger, men mangler.

Beredskap mot enhver type trussel

Totalberedskap innebærer å identifisere og utnytte hele samfunnets ressurser for å skape bevissthet og heve beredskapen mot enhver type trussel og hendelse, fra naturkatastrofer og ulykker via epidemier og terror til hybridangrep og krig.

Statsministeren bedyrer at beredskapen er styrket. Vi betviler at hun har rett. Forsvarsministeren forsikrer at beredskapen er bedre. Vi frykter hun tar feil. Justisministeren – beredskapsministeren; hvor er han? spør innleggsforfatterne. Bildet er fra en antiterrorøvelse i regi av Politiets Beredskapstropp i Larvik, Stavern, 2013.

Vi kan aldri sikre oss mot all risiko, og vi kan aldri unngå alle farer. Men dét er ingen unnskyldning for ikke systematisk og samordnet å arbeide for størst mulig sikkerhet; en høyest mulig beredskap; en totalberedskap.

Vi trenger bred bevissthet og politisk ansvarstaking. Før det, igjen, er for sent.

Vi fester lit til at den neste regjeringen, uansett farge, tar dette videre – inn i Stortinget og ut i samfunnet.

Når den nåværende regjeringens innsparing medfører at Direktoratet for samfunnssikkerhet, beredskap, politi og Forsvaret ikke makter å løse sitt oppdrag, da er ikke beredskap tatt på alvor. Det er alvorlig!

Les mer om

 1. Beredskap
 2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 3. Heimevernet
 4. Forsvaret