Debatt

Oslo torg, hva nå? | Per Olav Reinton

  • Per Olav Reinton, journalist, forfatter og leder for Gamlebyen Historielag
Dagens veikryss i Gamlebyen, der Bispegata og Oslo Gate krysser hverandre, må igjen bli den levende møteplassen det en gang var, mener Per Olav Reinton .

Oslo torg var kjernen i vikingtidens handelsaktivitet. I 2010 vedtok bystyret å gjenskape hovedstadens sentrale møteplass. Det er mange år siden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Dagens veikryss i Gamlebyen, der Bispegata og Oslo Gate krysser hverandre, må igjen bli den levende møteplassen det en gang var, mener artikkelforfatteren.

Vikingene var de første i historien som seilte på alle Europas elver og hav. Fra Det kaspiske hav i øst til Newfoundland i vest, fra Island i nord til Konstantinopel i sør: Vikingene kom til å prege den vestlige verden som ingen andre i mange hundre år. Gode skip og godt sjømannskap var nøkkelen.

Ville herske fra Oslo

Den utadvendte aktiviteten skyldtes dyptgående sosiale omveltninger i vikingenes hjemland. Nasjonalstaten hadde fødselsveer. Og den skyldtes handel og nye norrøne bosettinger både i Kiev-Rus, Normandie og nord i England.

Derfor valgte Harald Hardråde – etter syv rike år i keiserens tjeneste i Konstantinopel – å slå seg ned og «grunnlegge» Oslo som utgangspunkt for sine ambisjoner om å herske over både Danmark og England. Oslo var en rik by, kunne reisende fortelle.

Der vikingene møttes

De ble kalt vikinger, selv om ikke alle kom fra Vika. Vika var Oslofjorden fra Agder og nordover, med Mjøsbygdene og videre nordover, til Hallingdal og Valdres, og langt inn i det som nå er Sverige, som oppland. Det var handel som drev dem ut i verden, ikke herjinger. Oslo sto på verdenskartet fra 1100-tallet.
Oslo torg var kjernen i denne aktiviteten. Det lå i Gamlebyen der Bispegata og Oslo Gate krysser hverandre i dag. På 1960-tallet ble torget et fundament for en seks felts motorvei, og krysset var landets mest trafikkerte, ikke minst preget av tungtrafikken fra Kværner. Nå er Kværner nedlagt og biltrafikken lagt i tunneler i Eikaberget. I 2010 vedtok bystyret å gjenskape Oslo torg. Det er mange år siden. Så hva nå?

Tilsvarende finnes ikke i Europa

Ifølge Magnus Lagabøtes landslov kunne folk selge hva de ville på torget. Det var torgdag hver lørdag.

Her ble det handlet okser og kuer, hester og geiter, huder og skinn, korn og malt, smørbutter og vadmel, tørket kjøtt og raket fisk. Den store aktiviteten i byen ble preget av ni kirker og fire klosterordener, trass i at byen aldri hadde mer enn tre tusen innbyggere.

De eldste kirkene, Clemenskirken og St. Edmund på Hovedøya, var like mye lagerbygninger som kirker. Tilsvarende kirkebygg med lagerloft finnes ellers ikke i Europa. Her kunne varene ligge til isen gikk opp i fjorden og varene kunne sendes ut i verden.

Vintermarked og karneval

Oslo hadde det eneste vintermarkedet i landet. Det var knyttet til feiringen av karnevalet med maskerade, akrobater og sjonglører.

I februar og mars kunne folk komme på sledeføre fra hele det store opplandet. Skinn var en viktig vare på det europeiske markedet, og den beste kvaliteten kom fra dyr som var skutt om høsten, etter den næringsrike norske sommeren som fetet opp både buskap og ville dyr.

Byen ble styrt fra «møtefjølene», benkene der borgerne – alle som hadde eiendom – skulle sitte i rådslagninger på Oslo torg. Området rundt Oslo torg kalles derfor Fjelene i sagaene. Møtene ble ledet av gjaldkeren, senere byfogden, som var kongens ombudsmann. Bystyret oppsto altså på Oslo torg.

Markedsplass og forum

Disse møtene hadde størst betydning på slutten av 1100-tallet, på kong Sverres tid. Da fungerte Oslo torg som en gresk agora – både markedsplass og forum for byens borgere. Oslo var preget av folk som hadde forlatt Konstantinopel og det bysantinske rike med sine greske tradisjoner, og som styrte Vika på vegne av kong Sverre.

I mer enn seks hundre år, gjennom vikingtid og høymiddelalder, var Oslo torg en offentlig arena med funksjoner lik Borough Market i London, som i det siste har fått en så ulykksalig oppmerksomhet på grunn av terrorens herjinger.

Oslo ble flyttet inn under Akershus av militærstrategiske hensyn, og byen bleknet i mange år i skyggen av København. Oslo kan nå få med seg sin rike historie inn i samtiden. Bystyret har gitt trafikkrysset i Gamlebyen navnet tilbake. Hør Oslo: gjør Oslo torg levende igjen!

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo
  2. Vikingtiden
  3. Byrådet (Oslo)
  4. Historie