Debatt

Fastlønn for alle leger er ikke svaret | Tom Ole Øren

  • Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen
Da fastlegeordningen ble innført i 2001 falt ventetidene radikalt, og pasientene fikk nettopp det ordningens navn tilsier – en fast lege.

Fastlegeordningen ble valgt etter grundig utprøving og pilotering, og har vært en suksess som andre nordiske land i dag lar seg inspirere av.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kristian Østby skriver i Aftenposten 1. februar at fastlegeordningens finansieringssystem er ugunstig for pasientene og han vil derfor ha legene over på fastlønn. Østby har fått støtte for sitt forslag fra Anders Danielsen Lie.

Det er viktig å ha en kritisk holdning til økonomiske incentiver i den offentlige helsetjenesten, men vi må heller ikke glemme bakgrunnen for og fordelene med systemet vi har i dag.

Rekrutteringsproblemer

Før fastlegeordningen ble innført i 2001 var en større andel av allmennlegene ansatt i kommunen på timelønn. Da ga stramme kommunebudsjetter utslag på kvaliteten på tjenesten, pasientene måtte vente lenge for å få legetime – og kommunene klarte ikke å rekruttere nok leger.

Stortinget valgte derfor å endre finansieringssystemet til næringsdrift. Modellen ble valgt etter grundig utprøving og pilotering, og har vært en suksess som andre nordiske land i dag lar seg inspirere av.

Ventetidene falt radikalt og har gitt pasientene nettopp det ordningens navn tilsier – en fast lege. Fastleger er i dag de i helsetjenesten som følger enkeltpasienter over lengst tid – i gjennomsnitt åtte år.

Riktig takstbruk

Jeg opplever at mine medlemmer er svært opptatt av å bruke takster riktig og at de først og fremst ønsker å gi pasientene sine god behandling. I tillegg gjennomføres grundige kontroller, der takstbruk utover det som er normalt blir tett fulgt opp. Dette gjenspeiles i at takstkostnadene har vist seg å være relativt stabile år etter år.

Advarer mot nettsteder som tilbyr bytte av fastlege mot betaling. - Dette er ikke reelt, sier Helsedirektoratet.

Østby og Danielsen Lie tar begge opp at sårbare pasienter som eldre, psykisk syke og kronikere trenger mer tid hos legen. Heldigvis viser tallene at antall lange konsultasjoner har økt de siste årene, og at fastlegene gjennomfører mer samtaleterapi enn noen gang.

Det er samtidig viktig å sørge for at tilbudet blir stadig bedre, men vi mener at dette bør skje gjennom utbedringer av dagens finansieringssystem.

Tiltak for unge leger

Et eksempel på en slik utbedring er tiltak rettet mot unge leger. Danielsen Lie er bekymret over at unge leger velger seg bort fra allmennpraksis på grunn av utgifter ved å drive en privat praksis.

  • Stor forskjell mellom kjønnene: Kvinner går dobbelt så ofte til fastlegen

Rekrutteringsutfordringene er en bekymring vi deler. Vi ønsker at unge leger skal få muligheten til å velge fastlønn i oppstartfasen, og dermed prøve ut livet som fastlege uten å måtte ta opp store lån fra start.

Næringsdrift best

Dette gjøres det nå forsøk med i Hordaland og Stavanger. Flere kommuner ser også på andre løsninger for å gjøre det enklere for unge leger å starte en karrière som fastlege. For eksempel opprettet Harstad kommune nylig et fond for å gi støtte til leger som tar spesialisering i allmennmedisin. Dette er initiativ vi ønsker oss flere av.

Fastlegeordningen er ikke ufeilbarlig, men det er gode grunner til at den scorer meget høyt i brukerundersøkelser år etter år. De siste 16 årene har bekreftet at næringsdrift er den beste måten å sikre god kvalitet og kontinuitet i helsetjenesten. Vi må klare å utvikle og forbedre dagens ordning – uten å kaste babyen ut med badevannet.

Les også

Stabil fastlege-relasjon - mindre alternativ behandling

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Helsetjenesten
  2. Debatt