Digital innovasjon: Hvordan skape norske enhjørninger? | Sigve Brekke

Sverige har allerede fostret åtte «enhjørninger» – oppstartsselskaper verdsatt til over én milliard amerikanske dollar. Norge har ingen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skype, Spotify, Klarna og iZettle. Candy Crush og Minecraft. Svenskenes digitale gullrekke imponerer.

Sånn har det ikke alltid vært. I 1996 lå Sverige på jumboplass hos OECD i nyetablering av virksomheter og entreprenørskap. I dag er et konservativt og industritungt næringsliv blitt Nordens mest dynamiske og innovative økosystem. Hva er egentlig suksessformelen?

Målrettet fokus på digital innovasjon

Mens svenskene satte digital innovasjon øverst på agendaen, er digital nyskaping dessverre langt nede på vår nasjonale prioriteringsliste. Innovasjon i Norge har handlet om forbedring og effektivisering av prosesser i næringer der vi allerede er ledende, som maritim sektor og petroleumsindustrien.

Svenskene har derimot, med en tydelig IKT-satsing isteden, dyrket frem fremtidsrettede teknologiske løsninger som har endret internasjonale markeder innen felt som musikk og finansielle tjenester.

Tiltrekker seg risikokapital

Sverige tiltrekker seg nær halvparten av den totale risikokapitalen i Norden, og har allerede fostret åtte «enhjørninger» – oppstartsselskaper verdsatt til over én milliard amerikanske dollar. Norge har ingen.

En forklaring er at få kommer gjennom den kritiske oppstartsperioden. Virkemidler som kan gjøre det mer attraktivt å investere i tidligfaseselskaper og bedre samspill mellom privat og statlig risikokapital bør derfor vurderes.

Et suksesskriterium er samarbeid og deling. Det svenske Innovationsrådet har satt samhandling for innovasjon øverst på dagsordenen. Rådet består av statsministeren, statsråder, representanter for forskningsmiljøer, kapitaleiere og innovativt næringsliv.

En samfunnsdugnad

Å skape en innovasjonskultur er en samfunnsdugnad. Etablerte bedrifter må bli aktive bidragsytere, pilotkunder og investorer. Myndighetene blir pådrivere og tilretteleggere, slik den svenske regjeringen gjør gjennom sin handlingsplan for «smart industri».

Akselerator- og inkubasjonsprogrammer – for ikke å glemme Toppindustrisenteret som nå etableres av store norske næringsaktører i fellesskap, med støtte fra regjeringen – er eksempler på dette også i Norge.

Etterlyst: Et digitaldepartement

Norske gründere har etterlyst et digitaldepartement, eller en teknologidirektørstilling ved Statsministerens kontor etter modell fra Obama-administrasjonen.

EU planlegger å etablere et europeisk innovasjonsråd inspirert av Sverige, og EUs institusjoner viser lovende takter i arbeidet med etableringen av et digitalt indre marked.

I Asias fremvoksende økonomier ser vi i Telenor en økende bevissthet på toppnivå i flere land, blant annet i Malaysia der vi nylig bidro med erfaringsoverføring til landets økonomiske råd.

Solberg og Støre utfordres

Tirsdag denne uken, under et frokostmøte på gründermøteplassen MESH, utfordrer vi statsminister Erna Solberg og opposisjonsleder Jonas Gahr Støre til å fortelle om sine planer for teknologinasjonen Norge.

Vi har et teknologisk forsprang med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft og kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. Forholdene ligger godt til rette for Norge som testlaboratorium for de mest avanserte digitale tjenestene.

Skal vi skape ny vekst basert på digitalisering av næringslivet og offentlig sektor, må dette utnyttes. Ved å bidra med kompetanse, teknologi og global skala skal vi i Telenor gjøre vårt for å bidra til ambisjonen om å skape norske digitale enhjørninger.

På Twitter: @Sigve_telenor

Les også: