Debatt

Geelmuydens fusk og hykleri

 • Professor Ii Uib
 • Forskningsleder For Fiskehelse Ved Havforskningsinstituttet
 • Forf>
 • Av <forf>øivind Bergh<

Niels Chr. Geelmuydens kronikk i Aftenposten i sommer har ført til sterke reaksjoner. Mesteparten er ombruk av hans tidligere sterkt kritiserte innlegg i Bergens Tidende. Geelmuyden blander faktafeil, fusk og kverulering på en særegen måte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva er etisk forsvarlig?

Min oppgave er ikke å forsvare norsk havbruk, men å undersøke miljøvirkninger av marin virksomhet, herunder havbruk. Slike virkninger er ofte betydelige. Storindustri påvirker naturen — som all menneskelig virksomhet. Å definere hva som er akseptabel grad av miljøpåvirkning og hva som er akseptabel behandling av dyr, er politiske valg. Å velge å ha en stor fiskerinæring, å tillate sportsfiske og å drive jordbruk innebærer store inngrep i naturen. Det er ikke gitt at konsekvensene av fiskeoppdrett er større. At mennesker utnytter og dreper dyr for å skaffe seg mat, er også etisk problematisk - for noen.

Epidemier er vanlig.

Geelmuydens premiss er at sykdom og død er "unaturlig", og at villfisk fra naturens side er "frisk". Dette er galt. Epidemier er vanlig i havet. Parasitter, bakterier og virus er ikke bare vanlige, men helt uunnværlige deler av økosystemet. Sykdom, lidelse og død er forutsetninger for naturens kretsløp. I moderne fiskehelse er smitterisiko fra villfisk mot oppdrettsfisk like relevant som smitte motsatt vei. ILA-viruset (som Geelmuyden kaller ILO) har et naturlig reservoar hos villfisk. Men transport av rogn, yngel, ballastvann eller fiskeredskaper kan endre sykdommers utbredelse. Høy tetthet av laks kan gi parasitter fordeler. Vaksiner og hygiene virker motsatt vei. Når Geelmuyden påstår at antibiotika ikke lenger virker fordi bakteriene er blitt resistente, er det blank løgn. Vaksiner brukes fordi det er mye bedre. At feilbruk av antibiotika fører til resistens, vet alle, men dette er heldigvis irrelevant i dagens norske fiskeoppdrett. Antibiotika skal brukes der vaksinene kommer til kort - som i jordbruk. Annet er i strid med dyrevernlovgivningen.Dør det mer fisk innenfor merdene enn utenfor? Nei, overlevelsen hos oppdrettsfisk er kunstig høy! En stor torsk eller kveite kan produsere over en million egg pr. år. Elementær økologi forklarer hvorfor ikke alle kan leve opp. De fleste blir spist, men sykdom spiller også en rolle.

Konstruert.

Geelmuydens metode er "å sette sammen data fra ulike kilder til helhetlige bilder" (Bergens Tidende 16. desember 2004). Ved å ta ting ut fra sin sammenheng og sette dem sammen på nye måter kan en kverulant konstruere de rareste bilder. Et eksempel: Geelmuyden siterer med rette Bellonas rapport "Miljøstatus for norsk havbruk" om kobberutslipp og rømning, men fortier at samme rapport konkluderer motsatt av ham selv om sykdom, næringssalter og legemidler. I journalistikk kalles dette "tendensiøs kildebruk". I vitenskap kaller vi det fusk. Fusket er avkledd i pressen, men Geelmuyden gjentar likevel sine "helhetlige bilder". Han håper vel at folk vil tro på løgner som gjentas.Geelmuyden avviser sammenligninger av havbruk og landbruk. Forbruket av antibiotika i landbruk og til kjæledyr i Norge er seks til åtte ganger høyere enn fiskeoppdrettets totale forbruk. Det går med ca. 20 ganger så mye antibiotika pr. kilo produsert kjøtt i landbruk som i havbruk. Geelmuyden finner det "utillatelig" å forholde seg til at overlevelsen i oppdrett av kylling og svin er mye lavere enn i lakseoppdrett. Bondeorganisasjonene vil utrydde ulv, bjørn, jerv og gaupe. Dette er næringen Geelmuyden omtaler som "hederlige bønder". Hvilket hykleri!Selvsagt burde overlevelsen bli enda høyere. Sykdom eller rømning er tapte penger, miljømessig uheldig, og etisk problematisk. Men tallet på døde oppdrettsfisk er ikke høyt. Med 250 millioner laks i merdene merker man de store talls lov. Det dør et stort antall mennesker i Oslo hver dag, og det fins titusener syke og lidende. Geelmuyden må beskrive byen som en konsentrasjonsleir.

Tjener ingen.

Fiskeoppdrett har miljøvirkninger. Det hadde vært enda bedre for miljøet om vi hadde sluttet med oljevirksomhet, fiske, metallindustri, jordbruk og bilbruk. Ifølge Geelmuydens logikk burde vi avvikle oss selv. Drøye fire millioner mennesker bruker førti ganger så mye antibiotika som 250 millioner fisk! Jeg synes ikke vi bør avvikle oss selv, men Geelmuyden bør avvikle sitt forfatterskap. Denne pludrende strømmen av faktafeil, fusk og kverulering tjener ingen - i hvert fall ikke dyrene eller miljøet.

 1. Les også

  Ikke spesielt mange lakser dør

 2. Les også

  Livstruende eksport

 3. Les også

  Stoppet lakseflukt

 4. Les også

  Havbruk: Livstruende næring

 5. Les også

  50 000 laks dør daglig

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 18. august

 2. DEBATT

  Dette handler ikke om likegyldighet

 3. DEBATT

  Samferdselsministeren: Nøyaktig om jernbanen

 4. DEBATT

  Nei, Elin Ørjaseter, kunstnere hever seg ikke over andre

 5. DEBATT

  Håndhilsenekt – en menneskerett?

 6. DEBATT

  Forskjellsbehandlingen av serieforfattere er blodig urettferdig