Oslo er også en del av «hele landet». Å redde Ullevål sykehus er en nasjonal sak.

  • Lene Haug
Vi prøver å redde sykehustilbudet til halve Norges befolkning, skriver innleggsforfatteren.

Slagordet «beslutninger nært folk» må gjelde i hele landet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sykehusaksjonister fra Redd Ullevål sykehus var samlet på Ullevål da den nye regjeringsplattformen ble presentert.

Vi ventet i håp og spenning. Jan Bøhler (Sp) hadde lovet at Senterpartiet ikke ville sitte i en regjering som ville legge ned Ullevål sykehus.

Jeg ble lamslått da jeg leste formuleringen:

«Sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.»

Det betyr at den nye regjeringen vil jobbe for å gjennomføre tidligere helseminister Bent Høies (H) og Høyres plan om å legge ned Norges største og viktigste akuttsykehus.

De vil gå videre med planene til 50 milliarder og bygge på altfor små tomter på Gaustad og Aker. En løsning Oslo ikke ønsker.

Et svik

Hurdalsplattformen var en skuffelse. Den var et svik mot befolkningen i sørlands- og østlandsområdet. Det kjennes uvirkelig. Rundt meg satt ansatte og aksjonister og gråt, bannet og slo i bordet.

«Der ryker hele det offentlig finansierte sykehustilbudet i Norge», sa jeg.

De tillitsvalgte fra alle fagforeningene i Oslo universitetssykehus (OUS) – som representerer 23.000 ansatte har jobbet imot denne endringen i sykehusstrukturen siden planen ble lansert i 2015. Vi i Redd Ullevål sykehus har jobbet utrettelig siden aksjonen ble stiftet i april 2018.

Formuleringen var et slag i trynet.

Lene Haug leder folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus. Her er hun avbildet under en demonstrasjon mot planene for nye sykehus i Oslo i 2020.

Etter stortingsvalget laget vi et notat til forhandlerne i Hurdal på 20 sider, tettpakket med argumenter.

Rundt meg satt ansatte og aksjonister og gråt, bannet og slo i bordet

Vi har delt ut 80.000 brosjyrer. Vi har skrevet høringsuttalelser, rapporter, arrangert folkemøter, debatter og fakkeltog. Vi har snakket med politikerne. Vi hadde grunn til å stole på Senterpartiet. Vi visste at de riktige folkene kjente saken og argumentene.

Uforsvarlig helsetilbud

At dyktige fagfolks saklige og velbegrunnede argumenter blir redusert til en liten linje med tekst der de later som om de ikke har forstått noen ting, er ikke tillitsskapende.

Særlig siden vi har hørt flere av dem som satt i Hurdal, fremføre «våre» argumenter med stor overbevisning mange ganger. Vi prøver å redde sykehustilbudet til halve Norges befolkning.

Noen av landets fremste økonomer har vist at de kostbare planene i Oslo vil føre til økonomisk sammenbrudd i Helse sør-øst. De fremste medisinskfaglige miljøene i Norge har advart om at beredskapen vil bli alvorlig svekket hvis det unike akutt- og traumemiljøet på Ullevål splittes opp.

Liv vil gå tapt, har de sagt. De har nektet å støtte planene fordi de er redde for at helsetilbudet vil bli uforsvarlig.

Mobiliserer til kamp

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vet at kapasiteten vil bli altfor liten, og at det ikke blir plass til hele Groruddalen på nye Aker sykehus før tidligst i 2036 (om noen gang).

Groruddalen trenger et eget lokalsykehus nå. Bydelene Stovner, Alna og Grorud har sine tilbud i et annet fylke på Akershus universitetssykehus (Ahus), men der er det ikke plass til dem.

Ahus er overfylt, og oppgavene øker. Det er stor befolkningsvekst og en stadig økende andel eldre i befolkningen i opptaksområdene til Ahus.

Vi har vist at dersom planene for ny sykehusstruktur i Oslo gjennomføres, vil Oslo-sykehusene og Ahus mangle 500–800 sykehussenger når de nye sykehusene står ferdige.

Men vi har ikke gitt oss. Vi har fornuften, bystyret i Oslo og folket på vår side. Vi skal minne den nye regjeringen på at slagordet «beslutninger nært folk» må gjelde i hele landet.

Nå mobiliserer vi til kamp for Ullevål og helsevesenet vårt i hele Norge. Det er samme sak.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.