Debatt

Kort sagt, mandag 15. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Antisemittisme. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er kritikk av en ideologi som sionismen rasistisk?

Kritikk av folkerettsbrudd er en viktig del av kampen mot diskriminering og rasisme i et kolonisert Palestina.

Vi kan ikke være likegyldige i møte med rasisme og diskriminering, hverken i dagens Europa eller i Midtøsten.

Når Ervin Kohn skriver om Novemberpogromene og antisemittisme i Europa, forstår vi hvorfor (Aftenposten 8. november). Men Kohn feiler når han avfeier at det sionistiske prosjektet i Palestina er kolonialistisk og kaller det politisk antisemittisme, uten å forklare nærmere hva dette betyr.

Er for eksempel kritikk av en ideologi som sionismen rasistisk?

Er vi antiasiatiske når Oljefondet deinvesterer i Kina som et svar på kinesiske myndigheters undertrykking av uigurene?

Eller er sanksjoner av Russland, på grunn av annektering av Krim-halvøya, anti-slavisk?

Ansvaret for antisemittisme

Det er problematisk å bruke vide begreper som «venstresiden» og «politisk» antisemittisme når man skal plassere ansvaret for antisemittisme i dag.

Den amerikanske, proisraelske lobbyorganisasjonen Anti-Defamation League kaller legitime krav om boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) av Israel en del av den «nye antisemittismen», som Kohn mener er særlig aktuell i dag.

Den antirasistiske kampen vi fører for frihet og like rettigheter i Palestina og Israel, er et ønske om frihet. Frihet fra frykt, undertrykkelse og diskriminering for alle i området.

Fortsette å kreve endringer

Palestina kom under britisk mandatstyre i 1917. Da ga britenes mandatherre lord Balfour et løfte til en liten gruppe europeiske sionister om et «jødisk hjemland» i Palestina. Gruppen utgjorde 6 prosent av innbyggerne. Både Storbritannia og det sionistiske prosjektet bidro til koloniseringen av palestinsk land.

I dag bor det rundt 700.000 israelske bosettere i kolonier på palestinsk jord, i strid med internasjonal lov. Diskriminering og okkupasjon påvirker millioner av palestinere som lever under apartheid, og som statsløse flyktninger.

Så lenge brudd på folkeretten blir møtt med straffrihet, vil vi fortsette å kreve endringer. Kampen mot antisemittisme og kampen for palestinernes rettigheter burde være to sider av samme sak.

Line Khateeb, leder, Palestinakomiteen i Norge


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Palestina
  3. Israel
  4. Antisemittisme