Debatt

Råd om tredje dose – myndighetene bør handle raskt

 • Sheraz Yaqub
  Overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehus/UiO
 • Mohammad Usman Rana
  Overlege, Sykehuset Østfold
 • John Torgils Vaage
  Professor og overlege, UiO/Oslo universitetssykehus
 • Pål-Dag Line
  Overlege og professor, Oslo universitetssykehus/ UiO
 • Håkon Haugaa
  Overlege, Oslo universitetssykehus
Vaksineeffekten avtar ganske raskt med tiden, skriver innleggsforfatterne.

Fire strategier kan holde smitten nede.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi ser dessverre nå en ny smittebølge av covid-19. Stigningskurven er bekymringsfull bratt. I tillegg herjer RS-viruset blant småbarn, hvorav flere enn tidligere trenger sykehusbehandling. Og ikke minst er influensasesongen på trappene.

Dette påvirker blant annet driften ved norske sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt. En indirekte effekt av dette er at planlagte operasjoner må utsettes.

Mange er godt beskyttet av koronavaksinen, hvilket gjorde at samfunnet kunne åpnes 25. september. Men fortsatt rapporteres det om smittespredning fra uvaksinerte, inkludert uvaksinert helsepersonell. Flertallet av dem som nå er innlagt på sykehus, er fullvaksinerte.

Effekten avtar

Vaksineeffekten avtar ganske raskt med tiden, viser det seg. En nylig publisert studie viser at den beskyttende effekten av andre dose med Moderna-vaksine falt fra 89 prosent til 58 prosent på seks måneder. Effekten av to doser med Pfizer-Biontech-vaksinen falt også fra 87 prosent til 43 prosent i samme periode.

Dette kan delvis forklare den økende smitten i flere land med høy vaksinedekning, inkludert Norge.

En nylig publisert artikkel i The Lancet viser at hvis smitten først kommer inn i en husstand, blir én av fire fullvaksinerte smittet. Det kan skyldes deltavarianten av koronaviruset og at vaksineeffekten avtar med tid.

Andre studier har vist at en tredje vaksinedose gir god beskyttelse både mot mild og alvorlig sykdom.

Nye forskningsresultater

Vi har tidligere pekt på studier som viser økt genetisk sårbarhet for alvorlig covid-sykdom blant dem med genetisk bakgrunn fra det indiske subkontinentet (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka).

Det er nå kommet ytterligere forskningsresultater som støtter disse funnene. Derfor bør myndighetene vurdere å prioritere denne gruppen av befolkningen for å spare liv og helse og ikke minst redusere sykehusinnleggelser.

En tredje vaksinedose gir god beskyttelse både mot mild og alvorlig sykdom

For å holde smitten nede må myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI) derfor snarlig vurdere følgende strategier:

 1. Overbevise vaksineskeptikere til å ta vaksine for å redusere sykehusinnleggelser og død. Understreke at du vaksinerer deg ikke bare for deg selv – du vaksinerer deg også for å beskytte andre.
 2. Tilby tredje dose med vaksine til alle i risikosonen (immunsupprimerte, de med underliggende alvorlig sykdom, de med etnisk bakgrunn fra indisk subkontinent) samt samfunnskritiske yrkesgrupper.
 3. Tilby tredje dose med vaksine til alle med mer enn seks måneder siden siste vaksinedose.
 4. Øke tilbud og informasjon for influensavaksine slik at flest mulig, og særlig de i risikogruppe for alvorlig covid-sykdom, også får denne vaksinen.

Med dagens kunnskap om den raskt fallende effekten av koronavaksiner og dermed behov for en tredje dose – samtidig som vi har kjennskap til risikogruppene for alvorlig covid-sykdom (underliggende sykdom eller genetisk sårbarhet) – bør helsemyndighetene handle raskt. Det må settes opp en vaksinestrategi som besørger at helsetilbudet opprettholdes og vi ikke i tillegg får indirekte sykelighet eller dødelighet som følge av pandemien.

 • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Planlegger for tredje dose for dem under 65 år

 2. Nå øker koronadødsfallene i Norge. To årsaker peker seg ut.

 3. Smitten stiger i Oslo: Nye koronatiltak neste uke

 4. FHI: Epidemien fortsetter å øke i omfang

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Vaksine
 4. koronavaksine