Dette er ikke anekdoter eller myter. Lønnsgapet mellom kvinner og menn finnes.

Arbeidsgivere bør slutte med å møte mødre med «familievennlige» forventninger og fedre med karrierefremmende holdninger, skriver Nina Riibe.

Kvinnelige toppledere tjener 100.000 kroner mindre enn mennene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvert år markerer Unio Likelønnsdagen 15. november. Debatten om kvinner virkelig tjener mindre enn menn har vært et hett tema blant ymse middelaldrende menn, senest med Kjetil Rolness’ kommentar i Aftenposten lørdag 20. november.

Store uforklarte lønnsforskjeller

Flere enn han har prøvd å bestride likelønnsdagen ved å argumentere for to ting. 1) At det er lik lønn for likt arbeid blant kvinner og menn når man ser på identiske stillinger i offentlig sektor. 2) At kvinner oftere jobber deltid, velger yrker som gir litt lavere lønn og sier nei til lederansvar (!).

La oss bare slå fast en ting med én gang: Det finnes et gap som fortsatt ikke lar seg bortforklare.

Det finnes et gap som fortsatt ikke lar seg bortforklare

Ikke alle kvinner arbeider deltid i offentlig sektor. Econa består av høyt utdannede økonomer, der de fleste jobber i privat sektor. Lønnsstatistikken vår og forskning i samarbeid med Core (Senter for likestillingsforskning) viser dels store uforklarte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i tilnærmet samme rolle.

Dette er ikke anekdoter og myter, men statistikk basert på utvalg med nærmere 10.000 respondenter. Lønnsgapet finnes. I de øverste lederposisjonene tjener kvinnene 100.000 kroner mindre enn mennene.

«Familievennlige» holdninger

En stor forklaring ligger i holdninger på arbeidsplassen og på hjemmebane. Kvinner møter i mye større grad enn menn såkalte familievennlige holdninger hos arbeidsgiver. Holdningene bidrar til et lengre avbrekk fra arbeidslivet enn nødvendig for kvinnene. Mange starter nesten på nytt etter en fødsel med tilhørende foreldrepermisjon.

På den andre siden har økonomfedre mye kortere permisjon, ingen fysiske komplikasjoner, jobber klart mer under permisjonen og tar i mindre grad ansvar på hjemmebane.

Familienes egne valg skal man la ligge fred.

Gradert foreldrepermisjon

Det arbeidsgivere bør gjøre for å få ned lønnsforskjellen, er:

  1. Ikke forskjellsbehandle mødre og fedre lønnsmessig. 37 prosent av våre kvinnelige medlemmer mener at de på grunn av foreldrepermisjon har fått dårligere lønnsoppgjør. Andelen menn som oppgir det samme, er 9 prosent. Dette er kvinner som er like interessert i karriereutvikling, høy lønn, lederstillinger og status som menn.
  2. Snakke sammen. Alle foreldre bør ha en permisjonssamtale med arbeidsgiver. Samtalen skal bidra til å skape klare og forutsigbare rammer for hva som er forventet fra begge parter. Karriereprogresjon er en naturlig del av denne samtalen.
  3. Legge til rette for gradert foreldrepermisjon. Noe jobbing gir en god mulighet for at begge parter kan snakke sammen gjennom foreldrepermisjonen. Derfor bør flere bruke den muligheten. Det gjør også menn i betydelig større grad enn kvinner.
  4. I dag kan, og bør, alle arbeidsgivere (og alle andre) slutte med å møte mødre med «familievennlige» forventninger og fedre med karrierefremmende holdninger.