Debatt

Situasjonen for nyutdannede i koronakrisen er for dårlig

 • Leonard Karahoda
  Leonard Karahoda
  Mastergrad i filosofi
Illustrasjonsfoto: Norsk handelshøgskole i Bergen

Det er uholdbart om regjeringen ikke gjør noe for denne gruppen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringen har endelig presentert nye nasjonale tiltak for å hjelpe under kronakrisen. I denne tiltakspakken forlenger de en del ordninger.

Opposisjonen snakker mye om at tiltakene må bli bedre for arbeidsfolk. Men bortsett fra enkelte stemmer er det lite snakk om unge nyutdannede i et arbeidsmarked preget av høy ledighet. Den økonomiske situasjonen for denne gruppen er uholdbar på kort sikt og skadelig på lang sikt.

De unge rammes hardt

Da finanskrisen i 2008 rammet Europa, var det de unge arbeidstakerne som ble hardest rammet. De økonomiske konsekvensene kan være langvarige. Amerikansk forskning tyder på at inntektstapene for nyutdannede kan vedvare i opp til 10 til 15 år etter en økonomisk krise.

Leonard Karahoda er 24 år og har mastergrad i filosofi.

Vi vet at nyutdannede i Norge ofte ikke har opparbeidet seg rett til dagpenger. Det er vanskelig å få til ved siden av heltidsstudier. Uten dagpenger blir nyutdannede henvist til å klare seg på egne midler, det vil si det man eventuelt har spart opp.

Først når dette er brukt opp, kan de motta økonomisk sosialhjelp. Boligsparing for ungdom og annen oppsparing må altså gå til å dekke livsopphold og boutgifter.

Uholdbart av regjeringen

Alle som har kjennskap til boligmarkedet i Norge, vet at er vanskelig å komme inn på det. Det å bli stående utenfor fører igjen til økt ulikhet. Konsekvensene av koronakrisen kan bli at det blir enda vanskeligere for nyutdannede å komme inn på boligmarkedet.

Ulikheten vil bli enda større for de kullene som er blitt eller blir ferdige i løpet av krisen. Derfor er det uholdbart om regjeringen ikke gjør noe for denne gruppen.

Les også

Pensjonistene har det godt nok

Noen vil kanskje si at siden nyutdannede ikke har betalt skatt, bør de heller ikke ha krav på dagpenger eller andre ytelser fra staten. Uansett om dette er riktig eller ikke, så har vi et ansvar overfor alle i en krisesituasjon. For det er ingen, hverken nyutdannede eller andre, som har valgt dette.

Vi kan ikke velge kun å ta vare på dem som allerede er etablert på arbeidsmarkedet og som eier egen bolig. Ikke samtidig som vi lar dem som står utenfor, og som ikke engang har fått en sjanse til å etablere seg, ta det hardeste slaget.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Studentene ofrer mye i Norges kamp mot viruset

 2. Norske studenter i Norden kan gjennomføre karantenetiden sin hjemme

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Økonomi
 3. Koronaviruset
 4. BSU (Boligsparing for ungdom)