Debatt

Jeg har immunsvikt, men kan ikke skjerme meg fra mine egne barn. Derfor flytter jeg fra familien.

  • Anonym trebarnsmor

Hver dag når ungene kommer hjem fra skolen, er jeg urolig for om de kan være smittet. Når jeg klemmer dem god natt, har jeg en klump i magen, skriver trebarnsmoren. Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock /NTB

Få snakker om barna og ungdommene som er bekymret for å smitte sine foreldre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er mor til tre barn i alderen ni til atten år. Jeg er snart femti år og har en sjelden immunsvikt. Min lege har skrevet erklæring på at dette er alvorlig, og jeg har derfor fått tilrettelegging med hjemmekontor.

Men problemet er at jeg ikke kan skjerme meg fra mine egne barn. Disse går på tre forskjellige skoler som i skrivende stund fremdeles er på gult nivå – tross økende smitte.

Hver dag når ungene kommer hjem fra skolen, er jeg urolig for om de kan være smittet. Når jeg klemmer dem god natt, har jeg en klump i magen. Mange medelever er satt i karantene, og hver dag tenker jeg at nå er det snart vår tur.

«Meteren» finnes ikke i skolen

De går alle tre på store byskoler med nærmere tusen elever. «Meteren» finnes ikke i skolen, og de to eldste har omtrent hundre nærkontakter ukentlig gjennom skolen og ulike kohorter. Det nye begrepet kohort er en illusjon, for i de i videregående skolene blandes de i alle programfag.

Mitt dilemma er: Skal jeg søke om hjemmeskole grunnet alvorlig risiko hos en forelder? Det er noe jeg har besluttet ikke å gjøre. Ett av mine barn går siste året på videregående, og dette ville frarøvet henne viktig undervisning.

Belastning for barna

Men jeg er redd for å bli syk og innlagt. Bekymret for i verste fall å dø. Alvorlig sykdom hos foreldre er også en belastning for barna. I Belgia fylles nå intensivavdelingene opp av middelaldrende foreldre som er blitt smittet av sine barn, ifølge en reportasje i Aftenposten. Sykehusene ringes nå ned av disse fortvilte barna.

Dette er det siste jeg ønsker at mine barn skal oppleve, selv om jeg trøster meg med at sjansen for å overleve er større enn risikoen for å dø.

Jeg har derfor landet på en beslutning om at jeg faktisk må flytte fra min familie en periode. De må leve sine liv uten mamma hjemme. Jeg har valgt å skjerme meg nå som smitten i vår kommune stiger kraftig.

Regjeringen kom nylig med råd om at ungdommer bør holde to meters avstand til personer i risikogruppen. Det tenker jeg er en umulig øvelse innenfor samme husstand. Spesielt for den minste som bare er ni år.

Ofte har jeg tenkt på Trine Skei Grande som har fortalt om sin risikosituasjon, og at hun må leve et ekstremt skjermet liv.

Det er pest eller kolera

Problemet for oss med familie er at vi ikke har denne muligheten uten å velge bort familien. Det er pest eller kolera.

Jeg antar det er mange middelaldrende som meg, med ungdommer i hus, som kjenner på det samme dilemmaet. Mange orker kanskje heller ikke å si så mye – det er krevende nok som det er.

Derimot vet vi at det er ganske mange foreldre som enten har hjertesykdom, diabetes, kreft eller immunsvikt i dette landet. Hvor er disse stemmene?

Statistikk fra Sverige viser at det var nesten 1500 personer under 60 år innlagt ved intensivavdelingene i vår. Dødeligheten er helt klart høyest hos de aller eldste, men for dem mellom 40–65 år er det også en betydelig risiko om man har underliggende sykdommer.

Mine barn er sårbare på en annen måte

Ofte tenker jeg at hvis skolene i det minste hadde vært driftet med reelt smittevern, hadde jeg kanskje tatt sjansen på å bli boende hjemme. Men slik det er i dag, er det bare håndvask og Antibac.

Alle snakker om de sårbare barna som trenger en skole å gå til. Men mine barn er også sårbare – bare på en annen måte.

Få snakker om de barna og ungdommene som er bekymret for å smitte sine foreldre. Jeg ønsker de skal slippe denne bekymringen og velger derfor å flytte fra min familie. Det gjør vondt, men jeg tror alternativet er verre.

Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Smittevern
  3. Koronaviruset
  4. Barn
  5. Familie