Debatt

Nav skal møte folk med respekt, empati og profesjonalitet

  • Hans Christian Holte
    Hans Christian Holte
    Arbeids- og velferdsdirektør
Det er Navs jobb å sørge for at reglene blir fulgt og at det brukes godt skjønn, skriver innleggsforfatteren.

Vi behandler ikke alle AAP-mottagere godt nok i dag. Det gjør vi noe med.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt innlegg i Aftenposten den 23. juni skriver lederen for AAP-aksjonen om mottagere av arbeidsavklaringspenger (AAP), som blir dårlig behandlet av Nav.

Jeg er enig i at vi ikke møter alle AAP-mottagere godt nok i dag. Og det gjør vi noe med.

Sunt og riktig

Elisabeth Thoresen viser til historier som blant annet, handler om AAP-mottagere som står uten inntekt over lang tid, om ubegripelige utredninger og om mangel på ressurser og kompetanse i Nav.

I høst delte Thoresen sine synspunkter ansikt til ansikt med meg i et eget møte, og senere på videomøte med hele toppledergruppen min. Jeg har også invitert henne til å bli med i forbedringsarbeidet vi er i gang med på AAP-området, som vi vet mange har hatt problemer med.

I det arbeidet trekker vi inn kompetanse fra folk som vet hvor skoen trykker, nemlig de som mottar AAP.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Thoresen trekker også paralleller til det mye omtalte avslaget på økonomisk sosialhjelp, der en mann fikk råd om å skaffe en grill og låne penger av bekjente.

Saken er blitt grundig diskutert blant ansatte hos oss i Nav den siste uken, og det er bra. Medarbeiderne jeg har snakket med mener vedtaket hadde en grunntone og en form for begrunnelse som var veldig feil.

Det er dessuten et spørsmål mange av dem har stilt seg og som vi bør tenke skikkelig gjennom: «Kunne dette ha skjedd hos oss, på vårt kontor – i vår enhet?»

Det er et sunt og riktig spørsmål å stille seg.

Hva gjør vi i Nav samlet og i den enkelte enheten for å sikre at denne type vedtaksbrev ikke sendes ut igjen?

Men vi ser også at vi har områder vi må håndtere bedre

Må følge regelverket

La det ikke være noen tvil: Veiledere og saksbehandlere i Nav landet rundt yter hver eneste dag gode tjenester til folk som er i en vanskelig situasjon. Jeg vet at de brenner for jobben sin.

Brukerundersøkelser viser at de aller fleste av Navs brukere både er fornøyd med Nav og at de har høy grad av tillit til Nav. Men vi ser også at vi har områder vi må håndtere bedre.

Vi må selvsagt følge regelverket som er fastsatt av Stortinget. I 2018 ble grensen for hvor lenge man som hovedregel kan motta AAP satt ned fra inntil 4 til 3 år.

I unntakstilfeller kan varigheten forlenges i opptil to år, i hovedsak hvis man «på grunn av sykdom eller skade ikke kunne kombinere behandling og tiltak, eller først kunne begynne i tiltak eller behandling etter langvarig utredning».

Det er også slik at hvis man har mottatt AAP i maksimal periode, må man i utgangspunktet vente ett år før man kan få en ny periode med AAP.

Skal lære av feilene

Når det gjelder uføretrygd, stilles det blant annet krav om at «hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak skal være gjennomført», og at inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Målet er å unngå at folk havner på en langvarig trygdeordning, hvis det er mulig å være helt eller delvis i arbeid.

Det er Navs jobb å sørge for at reglene blir fulgt og at det brukes godt skjønn. Vi kan ikke love at alle som synes de har rett til en ytelse skal få innvilget søknaden, men vi skal møte folk med respekt, empati og profesjonalitet.

Og vi skal lære av feilene vi gjør og tilbakemeldingene vi får.

Det er sånn vi blir bedre.


  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Nav
  2. Uføretrygd
  3. Sykdom
  4. Jobb