Likestilling i kunsten? Ja, takk!

  • Karin Hindsbo
Det forplikter å signere, og det kjennes hult å signere når vi vet at vi ikke kommer til å levere fullt ut, skriver Karin Hindsbo (bildet) om Equality Check-kampanjen.

Nasjonalmuseet støtter selvsagt Equality Check-kampanjen som er startet for å øke kvinneandelen innenfor kunsten. Dette er noe vi i museet har jobbet aktivt med i flere år.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nasjonalmuseet har i flere år arbeidet aktivt for å øke kvinneandelen i våre innkjøp, samlinger og utstillinger. Dette har vi gjort fordi vi er klinkende klare over problemet: Innenfor billedkunst utgjør verker fra kvinnelige kunstnere rundt 11 prosent av samlingen. Det er et altfor lavt tall.

Innenfor samtidskunst nærmer vi oss nå en mer jevn fordeling i innkjøp år for år. Dette kommer imidlertid ikke av seg selv. Vi vet at vi hele tiden kan bli flinkere, og derfor er det svært positivt med kampanjer som Equality Check – vi skjerper oss ekstra når temaet blir aktualisert av andre.

Er ikke enkelt

Når det gjelder den eldre kunsten, jobber vi aktivt med å finne verker av kvinnelige kunstnere som vi kan innlemme i samlingen. Dette er ikke enkelt.

For det første var det historisk sett langt flere menn enn kvinner som virket som kunstnere. Dette skyldes blant annet at kvinner ikke hadde samme tilgang til utdannelse og arbeidsliv. Samtidig er det mange dyktige kvinnelige kunstnere som ikke er blitt kjøpt inn eller skrevet godt nok inn i kunsthistorien.

Eldre verker av kvinnelige kunstnere er ikke tilgjengelige på samme måte som verker av mannlige kunstnere i markedet. Vi har likevel i de siste årene fått inn flere slike eldre verker, noe vi er veldig glade for, men ting tar tid.

Vi kan ikke løse dette over natten – ikke over noen tiår engang. Vi må jobbe systematisk på flere nivåer i generasjoner.

Marie Louise Sunde er gründer og direktør i Equality Check, som står bak oppropet «Likestilling i kunsten».

Jobber med mangfold

I Nasjonalmuseet har vi dedikerte team som jobber med inkludering og mangfold, både innenfor samling og formidling. Og vi gjør alt vi kan for at det nye Nasjonalmuseet i mye høyere grad speiler samfunnet og tiden vi lever i.

Vi kan og vil levere på mange av kravene som stilles i Equality Check-oppropet, blant annet når det gjelder innkjøp og temporære utstillinger.

Åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst», som skal fylle Lyshallen på toppen av Nasjonalmuseet, tar representasjon på alvor. 76 av kunstnerne er kvinner, 57 er menn og 15 er duo, gruppe eller oppgitt som ikke-binær. Alderen spenner fra 20 til 85 år, og hele landet er representert.

Det forplikter å signere

Men vi vet at vi ikke kan levere på et krav om at kvinner skal ha 50 prosent av utstillingsarealet vårt fra 2021.

Samlingsutstillingen er årsaken til at Nasjonalmuseet ikke uten videre kan signere Equality Check-oppropet. Den presenteres i 90 rom i det nye museet og skal vise kunst, arkitektur og design fra antikken og frem til vår tid. Tusener av år med kunst. En lik fordeling mellom kjønnene her ville ikke gi et korrekt bilde av kunstverdenen opp gjennom historien.

Vi har imidlertid sett på representasjonen i alle rom og skiftet ut verker for å bedre kjønnsrepresentasjonen der det har vært mulig. Vi har også kjøpt inn verker med dette for øye.

Skal vi da signere et opprop, når vi vet at vi ikke kan innfri alle kravene? Kanskje. Men vi tar slike opprop på blodig alvor i museet. Det forplikter å signere, og det kjennes hult å signere når vi vet at vi ikke kommer til å levere fullt ut.

Dette valgte Aftenposten denne uken å tolke som at Nasjonalmuseet sa nei til Equality Check.

Det er ikke korrekt.

Svaret jeg ga, var at vi som institusjon ikke kan binde oss til direktiver satt av noen utenfra, men at vi jobber for en best mulig representasjon – fordi vi mener at det er viktig.

Det står jeg ved. Det handler om faktisk å jobbe med dette og å være ærlig på de konkrete forholdene.

Blir aldri ferdig

Vi vil fortsatt jobbe systematisk. En samling blir aldri ferdig eller stabil, den er alltid i endring og må korrigeres. Det gjelder ikke bare kjønnsrepresentasjonen.

Så selv om vi i Nasjonalmuseet er tilbakeholdne med å love noe vi vet vi ikke kan holde, betyr ikke det at vi ikke bryr oss om likestilling. Tvert imot. Vi sier et rungende ja takk til likestilling i kunsten og til kampanjer som Equality Check.


Her finner du artikkelen Karin Hindsbo svarer på: