Kort sagt, mandag 26. april

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kampfly og kostnader. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Høytflyvende tallmagi

Både Oddmund Hammerstad og John Berg skriver i Aftenposten om F-35 og kostnader. Berg lurer blant annet på hva slags «magi» vi bruker når Norge har lavere timepriser for flyet enn USA. I Forsvarsmateriell er vi opptatt av åpenhet og etterrettelighet i alt vi gjør. Vi kan derfor forsikre Hammerstad og Berg om at det ikke er magi som gjør at norske og amerikanske timepriser er forskjellige. I stedet handler dette om at de er beregnet på ulikt grunnlag.

Driftskostnadene for kampfly består hovedsakelig av to typer kostnader: variable kostnader, som er avhengige av hvor mye man flyr, og faste kostnader, som stort sett er de samme uansett hvor mye vi flyr. Eksempler på variable kostnader er drivstoff og vedlikehold. Eksempler på faste kostnader er videreutvikling av flyet, drift av skvadronene, simulatorer osv. Da disse kostnadene påvirkes av hvordan man er organisert, vil de variere ganske mye mellom de 14 landene som så langt har bestilt F-35.

I de norske budsjettplanene har vi regnet med både variable og faste kostnader for F-35 uten at dette på noen måte «smadrer» Forsvarets økonomi, som Berg hevder. I utregningen av timeprisen har Norge derimot bare inkludert de variable kostnadene, altså de som varierer med antall timer F-35 er i luften. Amerikanerne har på sin side har valgt en annen modell. De regner også med sine faste kostnader i timeprisene og sprer dem ut over antall timer F-35 er i luften. De får da naturlig nok en helt annen timepris enn Norge, en som sier like mye om hvordan USA har organisert driften som hva det koster å fly F-35.

Jarle Nergård, brigader, sjef for Kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.