Debatt

Jonas Gahr Støre svarer Siv Jensen: Hun får velge hvilke eksperter hun lytter til

 • Jonas Gahr Støre

Klimautfordringen må tas alvorlig. Ett tiltak kan være at fellesskapets pensjonsfond ikke investerer pengene sine i kull-aksjer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Siv Jensen mener jeg gjør meg til «overdommer over markedet» når Arbeiderpartiet sammen med Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, SV og MDG mener at Statens pensjonsfond utland (oljefondet) bør trekke seg ut av selskaper som henter store deler av sine inntekter fra kullvirksomhet (Aftenposten 10. mai).

Jeg ønsker ikke å være noens overdommer. Men Arbeiderpartiet vil heller ikke ha et samfunn der markedet skal være overdommer, hverken over demokratiet eller i forvaltningen av folkets felles formue.

Forvaltet med fornuft

Med dette utgangspunktet har et bredt stortingsflertall forvaltet inntekten fra olje— og gassvirksomheten med fornuft siden slutten av 1990-tallet. Med klare politiske føringer er pengene plassert i markedet og forvaltet i et langsiktig perspektiv. Dyktige fagfolk har ansvaret for investeringene, både kjøp og salg.

Det er i god norsk tradisjon; markedet spiller sin viktige rolle innenfor rammer fastlagt gjennom politiske beslutninger.

afp000867363.jpg Ruud, Vidar

Siv Jensen ramser opp prinsippene som ligger til grunn for forvaltningen av fondet, der det ledende prinsippet er å «sikre høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå». Det slutter vi oss til. Nå foreslår Regjeringen en videreutvikling av de etiske retningslinjene gjennom innføring av et nytt kriterium for å utelukke klimaverstingene fra fondet. Det er et forslag Arbeiderpartiet gir sin støtte.

Her har Fremskrittspartiet gått en lang vei; senest i 2008 slo Frp fast, med dagens finanspolitiske talsmann i spissen, at «egne etiske særregler for Statens pensjonsfond pr. definisjon vil oppfattes som subjektive, inkonsekvente og dobbeltmoralske.»

I dag argumenterer Frp-finansministeren selv mot at markedet skal være overdommer når hun skriver: «Noen typer aktivitet vil vi imidlertid ikke være assosiert med, helt uavhengig av avkastningen.»

Klart signal

Det er en ærlig sak å være uenig i at fondet skal selge seg ut av kullselskaper, slik et stortingsflertall nå samler seg om. Et slikt uttrekk vil omfatte en svært liten andel av fondets portefølje, og pensjonsfondets sjef Yngve Slyngstad bekreftet i Stortingets høring at det ikke vil påvirke fremtidig avkastning.

Siv Jensen får velge hvilke eksperter hun lytter til, skriver Jonas Gahr Støre. Vidar Ruud, NTB scanpix

En beslutning om ikke å være investert i slike selskaper vil derimot sende et klart signal fra et fond, forvaltet i et demokrati med evighetens perspektiv, om at fondet nettopp derfor ikke vil være investert i kull som ifølge eksperter er den farligste og sterkest voksende kilden til klimagassutslipp.Siv Jensen skriver at hun ikke har sett eksperter mene at uttrekk av kullselskaper vil ha noen effekt på klimaendringene.

Vel, hun får velge hvilke eksperter hun lytter til. Hun har for eksempel valgt ikke å lytte til de ekspertene, og de er mange, som mener at klimaendringene de siste ti årene først og fremst er menneskeskapt. Hun tror heller ikke på det internasjonale energibyrået som mener det er avgjørende å få ned forbruket av kull.

Arbeiderpartiet tror vi må ta klimautfordringen på alvor. Ett tiltak kan være at fellesskapets pensjonsfond ikke investerer pengene sine i kull-aksjer. Vi er glade for at stortingsflertallet er enig.

Twitter: @jonasgahrstore

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Aftenposten mener: Nei til politisering av Oljefondet

 2. Les også

  Siv Jensen tviler på om klimaendringene er menneskeskapte

Les mer om

 1. Debatt
 2. Klimaendringer
 3. Statens pensjonsfond utland

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norsk olje-overskudd til nye kullkraftverk

 2. ØKONOMI

  Oljefondets første sjef langer ut mot Siv Jensen

 3. ØKONOMI

  Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

 4. ØKONOMI

  Han bygget opp Oljefondet. Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.

 5. VERDEN

  Det er gode penger å tjene på interneringsleirene i Kina. Også for det norske Oljefondet.

 6. ØKONOMI

  Siv Jensen skal vurdere sentralbanksjefens dobbeltjobb