Debatt

NAV trenger drahjelp fra politikerne | Sigrun Vågeng

  • Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør

Skal NAV bidra til at Norge kommer styrket gjennom omstilling, må vi få større kompetansemiljøer og mer handlingsrom.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

SSB anslår at 30 prosent av dagens jobber blir borte på grunn av automatisering, og oljesektoren blir mindre. Fremtidens arbeidsmarked vil se ganske annerledes ut, som Aftenposten har satt på dagsordenen. Norge, som andre land, er i omstilling. Det må skapes nye jobber for å sikre sysselsetting og skatteinntekter.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør

Få har så mye penger på bok som oss, men vi har også våre bekymringer. Mange står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer, manglende utdanning, arbeidserfaring eller norskkunnskaper. Flere skal fremover skifte jobb, være arbeidsledige en periode og trenge nye kvalifikasjoner. Vi erfarer at høy ledighet fører til flere uføre.

Snart behandler arbeids- og sosialkomiteen stortingsmeldingen NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. NAV følger spent med, for vi trenger endringene som foreslås. Skal NAV bidra til at vi som land kommer styrket gjennom omstilling, er det særlig tre ting vi må få på plass:

1. Større kompetansemiljøer, fordi det vil hjelpe flere i arbeid

I dag har vi 453 NAV-kontorer. Det blir for mange små kompetansemiljøer til at vi kan gi god nok støtte til bedriftene som trenger råd ved omstilling, rekruttering eller tilrettelegging på arbeidsplassen for ansatte med funksjonsnedsettelser. Eller til arbeidssøkerne som trenger mye oppfølging og opplæring før de kan fungere godt i arbeidslivet.

Vi er enig med Regjeringen om at større og mer arbeidsrettede NAV-kontor vil gi bedre tjenester. Vi vil gå i dialog med våre kommunale partnere om hvordan fremtidens NAV-kontor bør være i balansen mellom lokal tilstedeværelse og gode kompetansemiljøer.

2. Styringen av arbeids- og velferdspolitikken må gi NAV-kontoret mer handlingsrom

Det er resultatene av NAVs innsats for å få folk i jobb som er viktig. Ikke hvor mange aktiviteter og tiltak vi bestiller og sender brukerne våre på.

Vi bruker forskning målbevisst for å finne frem til hva som virker best og bygger kompetanse i NAV-kontoret basert på det.

Hvilke tiltak og metoder som gir best resultat for en person eller en bedrift, besluttes best i NAV-kontoret som kjenner dem. Derfor er det viktig at politikerne styrer mindre på aktivitet og detaljer, og mer på kvalitet og resultat. Det er på resultatene både lederne våre og NAV i stort bør følges opp.

3. NAV-kontoret må brukes mer, når det er den beste løsningen

Omstilling i arbeidslivet vil gi NAV flere brukere. Flere vil trenge hjelp til å komme i jobb. I dag kjøper vi de fleste tiltak fra eksterne leverandører.

Les også

Utvalg: Nav og arbeid har skilt lag

Forsøk hvor NAV-kontoret selv hjelper brukerne i arbeid viser gode resultater. Flere kommer i jobb med lavere kostnad og fornøyde brukere. Vi får økt kompetanse om arbeidsmarkedet til nytte for fremtidige brukere og blir mer kompetente som bestillere.

NAV bør få mulighet til selv å følge opp flere av brukerne ut i det ordinære arbeidslivet og samtidig videreutvikle samarbeidet med våre leverandører.

Regjeringen ønsker myndige NAV-kontor. Det er vi innstilt på å gi dem. Da trenger vi rammene denne stortingsmeldingen trekker opp.

Twitter: @SigrunVageng


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


  • Interessert i NAV og organisasjonens utfordringer? Her kan du lese mer:

Les også

  1. Dette mener forskere og brukerne etter ti år med Nav

  2. Nav-reformen etter ti år: 2000 flere i jobb i Nav

  3. Sintef-rapport: Nav-ansatte gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken

Les mer om

  1. Arbeidsmarkedet
  2. Nav
  3. Arbeidsledighet