Kunstbygg for fremtiden | Rikke Komissar

Kraner og brakkerigg på Vestbanetomta med Rådhuset i bakgrunnen. Om fire år skal det nye Nasjonalmuseet åpne sine 90 små og store utstillingsrom. Signalbygget i Oslo er et av flere nye museumsbygg som skal stå ferdig i løpet av få år.

Det er viktig å reflektere over hvordan museene utformes, for nybyggene vil utvilsomt prege kunstfeltet i lang tid fremover.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I disse dager tegnes og bygges flere nye museer og kunstsentre, deriblant Nasjonalmuseet, Munch-museet, Sørlandets Kunstmuseum og Akershus Kunstsenter. Et visningsrom legger føringer for hvilke verk som presenteres og påvirker vår opplevelse av kunsten. Det er derfor verd å reflektere over hvordan museene utformes, for nybyggene vil utvilsomt prege kunstfeltet i lang tid fremover.

Rikke Komissar, direktør ved Akershus kunstsenter

Det store spørsmålet blir: Hvordan bygge for morgendagens kunstuttrykk? Å se inn i fremtiden er vanskelig, men kan vi ane noen tendenser?
Den teknologiske utviklingen vil sannsynligvis pirre kunstnerne til å ta i bruk film, lyd og bilde i stort format. Denne kunsten vil trenge mørke rom, el-uttak og gode lydforhold. Kunstnerne vil jobbe genreoverskridende og tverrkunstnerisk, i tillegg til å eksperimentere innenfor materialer, størrelse og form. Sannsynligvis vil også samtidskunsten søke å bryte romlige og fysiske barrièrer, noe som kan stå i kontrast til de museale samlingenes krav til sikkerhet, temperatur og luftfuktighet. Stilmessig må man også gjøre noen valg, for skal man ha betong- eller tregulv? Lysspotter eller lyslister?

Kunsttempler trenger driftsmidler

Like viktig som de bygningstekniske utfordringene, er det å ha gjennomtenkte løsninger når det gjelder logistikk og daglig drift. Arkitekten Renzo Piano fordyret nok administrative kostnader kraftig ved å dele Astrup Fearnley Museet i to, og ikke minst for publikum er det forvirrende med to museumsbygg.

Å skape gode visningssteder krever fleksible og gjennomtenkte løsninger. Arkitektene må levere kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer, samtidig som de må evne å gi rom til kunsten på kunstens egne premisser.

Likevel holder ikke god arkitektur alene, når vi skal skape kunsttempler for fremtiden. Tilstrekkelig med driftsmidler er like viktig. Klarer vi denne kombinasjonen, kan vi glede oss til en kunstfremtid uten sidestykke i norsk sammenheng!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter