Debatt

Fakta holder om Oslo Øst | Øystein E. Søreide og Mobashar Banaras

  • Øystein E. Søreide, bydelsdirektør, og Mobashar Banaras, leder i Grorud bydelsutvalg

Øystein E. Søreide (t.v.), Mobashar Banaras (t.h.) og en av de karakteristiske blokkene på Ammerud i midten. Foto: Paal Audestad

Et så fortegnet bilde som NRK gir, stigmatiserer hver femte Osloborger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En av de karakteristiske blokkene på Ammerud Foto: Paal Audestad

NRK Dagsrevyen lørdag 11. mars serverer et bilde av Oslo Øst, ved Bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, som vi ikke kjenner oss igjen i.

Bydel Grorud tar til orde for en mer konstruktiv og helhetlig debatt basert på fakta. Det fortjener bydelenes innbyggere, ansatte – og alle andre.

Kriminalitet, rus og vold

Det er bra når vi får gode og velfunderte diskusjoner om oppvekstvilkår, integrering og sosiale forskjeller i Oslo. Men det er ikke bra når diskusjoner og virkelighetsforståelse bygges på tvilsomt grunnlag og ordet primært gis til dem som passer sakens vinkling.

Ja – bydelene har mange utfordringer. Flere knytter seg til tematikken i NRK Lørdagsrevyen: Kriminalitet, rus og vold. Dette er utfordringer vi tar på alvor. Og vi er ikke redde for å snakke om det. Men viktigst, vi gjør noe med det. I Bydel Grorud går 1200 ansatte på jobb hver dag for å skape bedre levekår for alle.

Derfor sørger vi også for å få frem fakta og iverksette kunnskapsbaserte tiltak. I lys av NRKs reportasje vil vi gjerne dele noen eksempler på det vi faktisk vet.

Galt om rus

Det er ikke bra når NRK ukritisk og uimotsagt lar kilder få mene at halvparten av ungdom i bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har røyket hasj – og at en fjerdedel av bydelenes over 5000 ungdommer selger dette. Antagelsene bommer grovt, men kan skape frykt og forsterke fordommer.

Faktum er at ungdom i Groruddalen ruser seg mindre både på alkohol og narkotika enn ungdom ellers i Oslo. I Bydel Grorud har i underkant av 8 % brukt hasj/cannabis i løpet av ett år. Oslo totalt ligger to prosentpoeng høyere, mens forbruket i enkelte sentrums- og vestkantbydeler er opp mot dobbelt så høyt. I Grorud er dessuten klart færre blitt tilbudt stoff enn i resten av byen.

Tallene våre er ikke løse anslag, men basert på valid forskning: NOVA-rapporten UNG i Oslo 2015 der 24.000 tenåringer deltok. 80 % av Bydel Groruds ungdommer besvarte denne anonyme undersøkelsen, og i Ung i Bydel Grorud, har forskerne gjort en utvidet analyse. I en så viktig sak kan vi ikke tenke på et tall og sverte tusenvis av sårbare unge.

Gjenger eller..?

Det er ikke bra når noen maner frem et bilde av omfattende, økende gjengvirksomhet i Oslo med de utvalgte bydelene i fokus. Politiet på Stovner bekrefter at det finnes enkeltpersoner og miljøer de følger med på og er bekymret for, men at det ikke er organiserte, kriminelle gjenger i Bydel Grorud.

Tvert imot vet vi at et titalls enkeltungdommer står for nesten halvparten av anmeldelsene blant unge under 18 år i bydelen. Det er selvsagt alvorlig. Men samtidig muliggjør et lite, oversiktlig miljø målrettet innsats fra politi og kommune. Groruddalungdom flest er ikke på skråplanet, røyker ikke hasj og er ikke kriminelle. Men mange har lavere sosioøkonomiske ressurser og ekstra utfordringer.

Gi oss gjerne mer politiressurser. Det trengs også. Kriminaliteten har gått jevnt ned de siste syv årene, men tallene fra 2016 viser nå en økning til 2013-nivå. Men svaret på grunnleggende og komplekse samfunnsutfordringer er også mer enn politi – og ikke alternative fakta.

Stigmatisering

Et så fortegnet bilde som NRK gir, stigmatiserer hver femte Osloborger; 140.000 i Groruddalen, pluss 38.000 i Bydel Søndre Nordstrand. Politiet avviser parallellsamfunn og «svenske tilstander». Men denne typen retorikk kan skape et slikt inntrykk og øke avstanden mellom «dem» og «oss».

Det finnes også Osloungdommer som forteller om kriminalitet, rus og vold. Men de er relativt få og ikke konsentrert i enkelte bydeler. De fleste forteller om et liv tryggere og mindre preget av rus, vold og kriminalitet enn for noen tiår siden. Og om en oppvekst, som på tross av ulike sosioøkonomiske ressurser i øst og vest, er likere enn vi kanskje skulle tro. De fleste opplever nærmiljøet trygt, de trives på skolen, har mange venner og en aktiv og rusfri fritid.

Klubber, tilbud, tilskudd og tiltak

Fordi vi kjenner utfordringene i Bydel Grorud, har vi blant annet fire populære ungdomsklubber, ferietilbud, tilskudd til egenandel for idretts- og kulturaktiviteter, sommerjobb for 103 ungdommer i 2016 – og Ung i arbeid, en kombinasjon av skole og ekstrajobb som hindrer skolefrafall. Mange slike virkemidler trengs for å utjevne forskjeller og gi en best mulig oppvekst for alle.

Så la oss snakke om og gjøre noe med de virkelige problemene. Og la oss gjøre det fremtidsrettet, fordomsfritt og basert på hva vi vet, altså fakta.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Krim
  3. Rus
  4. Oppvekst