Debatt

«Skrullete Koko-Sverige» Hvorfor så krasse, Norge? | Jørgen Knutsønn Arntzen

  • Jørgen Knutsønn Arntzen
    Oslo

To dager før valget i Sverige sist søndag: Sverigedemokraternas leder Jimmi Åkesson reagerer på at SVT tok avstand fra hans uttalelse om innvandrere. Foto: Stina Stjernkvist, TT / NTB scanpix

Å så tvil om en gruppes legitimitet som utøvere av demokratisk medbestemmelse er er noe alle bør ta avstand fra.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jørgen Knutsønn Arntzen

Det falt meg tungt for brystet da norske medieprofiler kastet seg ut i krass fordømmelse av SVTs håndtering av Jimmie Åkessons uttalelse om innvandrere som ikke er svenske under den siste partilederdebatten.

Koko og skrullete

Blant annet henviser Sarah Sørheim i Aftenposten til «Koko-Sverige», mens Jan Arild Snoen finner svenskene «skrullete».

Alle bør ta avstand

SVTs beslutning var begrunnet i lovgivning og kan forstås på følgende måte: Et demokrati består av sosiale grupper på grunnlag av mer eller mindre kryssende skillelinjer.

Demokratiet legitimeres ved at gruppene gjennom valg overgir sin individuelle suverenitet til en lovgivende forsamling som avgjør politiske spørsmål på vegne av gruppene. En overgripende og diffus kategori blant gruppene er «innvandrere», eller «innvandrere uten jobb».

Kvalifikasjonskravet for demokratisk medbestemmelse er statsborgerskap. Når Åkesson sier at innvandrere ikke klarer å skaffe seg jobb fordi de ikke er svenske, kan det godt være at han unnskylder det med kulturelle trekk som i dennes verden definerer «svenskhet».

Når han sier at «de ikke er svensker» forsvinner dog statsborgerskapet i dragsuget av uttalelsen. Dermed delegitimerer han innvandrere som deltagere i den demokratiske prosessen. Om en lovgivende representant sår tvil om en gruppes legitimitet som utøvere av demokratisk medbestemmelse, er dette utfordrende for demokratiet i seg selv og noe alle bør ta avstand fra.

Koko svensker?

Denne tolkningen kan rettferdiggjøre lovgivning for public service om hvorvidt man skal forholde seg til utsagn som er nedsettende overfor grupper av mennesker.

Jeg holder døren vidåpen for at jeg overser relevante faktorer. Jeg synes dog det er riktig å begrunne et hendelsesforløp før man etterpå kan hevde at svenskene er koko.

En slik fremgangsmåte vil etter mitt syn føre til en mer opplyst debatt, da man unngår norsk sneversynthet i analyse av hendelser i andre land og kulturelle kontekster. Det finnes nok av belegg for at svenskene er ledestjerner for nordmenn på mange områder.

Her er saken:

Les også

Sverigedemokraterna krever beklagelse fra SVT kl.11

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sverige
  2. Debatt