Debatt

Kristne verdier trengs mer enn noen gang. Ja til frimodige, kristne politikere!

 • Andreas Hegertun
  pastor, Filadelfiakirken Oslo
 • Egil Svartdahl
  pastor i Filadelfiakirken Oslo.
 • Øystein Gjerme
  pastor i Salt Bergenskirken
 • Øyvind Haraldseid
  generalsekretær i Misjonskirken Norge
 • Erik Andreassen
  pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem
Da kristen tro kom til Norge, var det tillatt å sette uønskede småbarn ut i skogen for å dø. Denne praksisen ble heldigvis utfordret av kirken. I vår tid vil det kristne menneskesynet være en tydelig stemme mot den økende sorteringen av barn som ennå ikke er født, skriver de kristne lederne.

Vi som kirker er partipolitisk uavhengige, men vi er ikke politisk nøytrale.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter vårt innlegg med støtte til Knut Arild Hareides ønske om å skille mellom politikk og teologi, har vi mottatt mange reaksjoner.

De fleste er hyggelige, men flere har spurt om vi mener at kristne ikke bør engasjere seg politisk eller bør tone ned sin kristne tro i møte med politisk arbeid. Det er omtrent stikk motsatt av det vi mener. Vi vil derfor gjerne klargjøre dette punktet.

Les også

Jeg ønsker meg kristne politikere som ikke unnskylder Bibelen

Tydeligere rollefordeling

Vårt ønske som pastorer har vært å bidra til en tydeligere rollefordeling mellom kirke og stat, pastorer/prester og politikere. Vi tror en mer avklart forståelse vil kunne gjøre begge grupper mer frimodige i å påvirke samfunnet med kristne verdier.

Noen grenseoppganger er viktige.

På den ene siden at politikere ikke skal definere kirkers teologi.

Religionsfriheten er under sterkt press mange steder i verden, og det krever bevissthet å sikre den i fremtiden, også i Norge. Her er vi altså takknemlige for Hareides klare holdning på dette punktet.

Øverst, f.v.: Andreas Hegertun, pastor Filadelfiakirken Oslo. Egil Svartdahl, pastor i Filadelfiakirken Oslo. Øystein Gjerme, pastor i Salt Bergenskirken. Nederst, f.v.: Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge. Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem.

På den andre siden fordrer dette at kristne må være bevisst forskjellen på politikkens og kirkens rom og rolle i samfunnet.

Enkelt sagt regulerer politikken samfunnets grenser ut ifra alle menneskers krav på trygghet og frihet. Enhver politiker må i realpolitikken tillate meninger, holdninger og praksiser man personlig ikke liker eller sympatiserer med, men som likevel er innenfor samfunnets yttergrenser.

Når disse grensene eventuelt overskrides, må staten gripe inn, uansett hvor, også om overtredelsene skjer i en kirke.

Les også

Omskjæring av guttebarn er ikke et brudd på FNs barnekonvensjon. Hadde det vært det, hadde det vært ulovlig.

Normative idealer

Kirken vil i sin natur i større grad løfte normative idealer som vi alle kan strekke oss etter, men som vi må erkjenne at ikke alle vil være enige i. Den vanskelige sorteringen vil da bli: Hvilke idealer bør være sammenfallende med samfunnets grenser? Og hvilke idealer vil vi primært løfte frem for mennesker som ønsker å leve som etterfølgere av Jesus Kristus?

KrF mistet over 100 medlemmer etter at familiepolitisk talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, viet partiets kommunikasjonssjef med hennes kvinnelige samboer. Her svarer KrF-leder Knut Hareide i Politisk kvarter.

Her vil selvsagt kristne vurdere dette ulikt, men det er ingen tvil om at kristen tro bærer verdier som vil påvirke alle kristne politikere. For eksempel den dypt kristne verdien av hvert enkelt menneskes helt umistelige verdi.

Da kristen tro kom til Norge, var det tillatt å sette uønskede småbarn ut i skogen for å dø. Denne praksisen ble heldigvis utfordret av kirken. I vår tid vil det kristne menneskesynet være en tydelig stemme mot den økende sorteringen av barn som ennå ikke er født, samt det økende presset mot eldre og syke når det gjelder aktiv dødshjelp.

Les også

Nå ønskes det å abortere fostre som i det fleste tilfeller overlever. Når har et foster menneskeverd?

Kirken var mange steder en sterk stemme i kampen mot det gamle slaveriet i England og USA. I dag er kirken mange steder en sterk stemme mot det moderne slaveriet i form av menneskehandel og trafficking. De kompliserte og viktige avveiningene som dagens bioteknologi åpner for, vil også være viktig å se ut ifra den samme menneskeverdstanken.

Poenget i denne sammenheng er at alle disse spørsmålene er eksempler på politiske saker der kristne verdier definitivt bør og vil påvirke. Uten at vi som pastorer vil bli for detaljerte i akkurat hvordan. Men her trengs det mange flere kristne politikere, i alle partier.

Les også

Paven beklaget presters overgrep mot barn. Da ble han selv beskyldt for å ha dekket over skandalen.

Kristne verdier trengs

Vi som kirker er partipolitisk uavhengige, men vi er ikke politisk nøytrale. Politikk bygger på ideologi. Vi tror at de kristne verdiene som former den kristne ideologien, er det beste å bygge et samfunn på. Vårt ønske har i denne sammenheng vært å forsøke å bidra til en mer bevisst sortering.

Vi forstår at det går en grense mellom hvilke idealer vi som pastorer primært løfter innenfor rammen av kirken, og hvilke idealer kristne politikere bør kjempe for politisk. Ofte er disse selvsagt sammenfallende, men noen ganger vil det være ulikt. Akkurat hvor den grensen går, det får bli opp til den enkeltes samvittighet.

Vi er overbevist om at kristne verdier trengs mer enn noen gang og heier på alle kristne politikere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kristendom
 2. Teologi
 3. Politikk
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)