Debatt

Øredøvende taushet fra Kulturdepartementet | Yngve Slettholm

  • Yngve Slettholm
    Yngve Slettholm
    Adm. direktør Kopinor
Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm etterlyser svar fra Kulturdepartementet om Nasjonalbibliotekets planer om det han mener er en konkurrerende ordning til Bokhylla.no.

Kopinor-sjefen reagerer på planer som han mener vil undergrave primærmarkedet for bøker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Med bakgrunn i et åpent brev fra representanter for storbybibliotekene refererer Aftenposten 11. februar til en diskusjon mellom Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen om tilgang til e-bøker og e-lydbøker. Her er Kopinor trukket inn i en sak vi ikke har noe med å gjøre. Forleggerforeningen reagerer imidlertid, som vi, på en total stillhet fra Kulturdepartementet om et annet viktig spørsmål for hele litteratursektoren som Kopinor tok opp i fjor.

Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor.

Kopinors oppgave er å inngå avtaler slik at kultur og kunnskap kan bli gjort tilgjengelig samtidig som rettighetshaverne får betalt for bruken. Et godt eksempel på dette er Bokhylla, som har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet som et av de få vellykkede eksemplene på tilgjengeliggjøring av kulturarven etter avtale med rettighetshaverne.

Gjennom Bokhylla-avtalen får Nasjonalbiblioteket adgang til å legge ut opptil 250.000 opphavsrettslig beskyttede bøker på internett. I Kopinor er vi stolte av å være part i Bokhylla-avtalen, og vi ser frem til å forhandle om en utvidelse.

Undergraver primærmarkedet

I brevet hevdes det at Bokhylla-tjenesten står i fare for å reverseres og at Kopinor «heller vil forholde seg til EUs opphavsrettsdirektiv og Bernkonvensjonen enn til norsk lov». Begge deler er misvisende. Vårt anliggende har vært Nasjonalbibliotekets planer om en parallell og konkurrerende løsning som er gjort mulig gjennom en forskriftsendring i fjor sommer.

Ifølge planene skal alle utgitte bøker – også helt nye – stilles vederlagsfritt til rådighet på internett for alle studenter og ansatte i høyere utdanning, samt visse brukere ved folkebibliotekene. Denne ordningen, som er basert på pliktavleverte bøker, vil ikke bare undergrave primærmarkedet for bøker, men også velfungerende lisensieringsordninger som Bokhylla.

Les også

Statsråd Grande: – Bibliotekene må ha e-lydbøker

Brudd på intensjonene

Dette var bakgrunnen for at vi 5. desember skrev til Kulturdepartementet med krav om at planene stoppes. Vi viste i brevet hvordan den skisserte løsningen ser bort fra den norske modellen for avtaleløsninger og strider mot flere av våre internasjonale forpliktelser.

Norsk opphavsrettslovgivning er som kjent underlagt et internasjonalt regelverk som blant annet er nedfelt i Bern-konvensjonen, Verdens handelsorganisasjons (WTOs) avtaler og i EU-retten.

Planene er dessuten et klart brudd på intensjonene i ordningen med pliktavlevering, og det er verdt å merke seg at ingen andre land har gitt seg inn på noe tilsvarende. Etter over to måneder har vi ikke hørt noe fra Kulturdepartementet. Det er ikke rart at rettighetshaverne selv er blitt utålmodige.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Litteratur
  2. Kulturdepartementet