Debatt

Utdanningsforbundet har ikke nedprioritert lønnsøkning til lektorer. Snarere tvert imot. | Steffen Handal

  • Steffen Handal
    Leder i Utdanningsforbundet

Det er naivt å tro at kun lokal lønnsdannelse vil føre til en større lønnspott eller at lærerne får mer av potten, skriver Steffen Handal. Foto: Stig Weston/Utdanningsforbundet

Læreryrket er viktigst.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lektor Einar Kr. Steffenak er lei honnørordene om læreryrket. Han peker i en kronikk i Aftenposten på at arbeidsgiverne i skolen ikke betaler lærerne en lønn som står i forhold til denne typen uttalelser.

Det kan vi være enige om. Vi er også enige om at den relative lærerlønnen i Norge er lavest i Norden, og blant de laveste i OECD-området.

Nedgangen i lærernes relative lønn startet på slutten av 1970-tallet, da Steffenak begynte i læreryrket. Det Steffenak unnlater å nevne, er at denne utviklingen gjelder flere yrkesgrupper med høyere utdanning i offentlig sektor.

Les også

Første skoledag møtte studenter og ansatte en trapp med flengende kritikk av Kunsthøgskolen

Ikke nedprioritert lektorer

Hovedårsaken er at disse arbeidstagergruppene har finansiert såkalte lavlønnsoppgjør i offentlig sektor i mesteparten av denne perioden, mens lønnsutviklingen for de samme utdanningsgruppene i privat sektor har vært høyere enn for lavlønnsgruppene.

Steffenak tar imidlertid feil når det gjelder påstanden om at lektorgruppen har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre lærergrupper i de siste 10 årene. Statistikken for prosentvis økning i månedlig lønn i perioden 2007 til 2017 viser i hovedsak at lektorgruppene samlet har hatt litt bedre lønnsutvikling enn adjunktgruppene, som igjen har hatt bedre lønnsutvikling enn lønnskoden lærer.

Det er derfor ikke riktig at Utdanningsforbundet har nedprioritert lønnsøkning til lektorer, snarere tvert imot.

Les også

«Veldig mye av det ungene har lært, har de lært gjennom lek, og det slutter ikke selv om de begynner på skolen»

Alles kamp mot alle

Steffenak synes å støtte Akademikernes lønnspolitikk. De går inn for at all lønnsdannelse i skolen skal skje lokalt. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det vil gi lærergruppene generelt, og lektorgruppen spesielt, bedre lønnsutvikling. Her har vi erfaringer å bygge på både fra den delen av lønnsoppgjøret i kommunal sektor som faktisk foregår lokalt, og fra andre land.

Læreryrket er verdens viktigste og fineste yrke, på tross av manglende faktisk anerkjennelse, skriver Steffen Handal. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix

Vi for vår del mener det er naivt å tro at kun lokal lønnsdannelse vil føre til en større lønnspott eller at lærerne får mer av potten. I stedet vil det føre til en alles kamp mot alle og dermed svekket solidaritet og samhold innad i lærerprofesjonen.

Les også

Én av femti tusen elever gikk fra stryk til toppkarakter. Det skal ikke skje. Det skjemmer ut faget vårt.

Manglende anerkjennelse

Det er riktig at målstyringsideologien i offentlig sektor har medført angrep på lærergruppenes faglige og profesjonelle autonomi.

Vår strategi for å slå slike angrep tilbake er å styrke samarbeidet innad i lærergruppen, ved å fremsnakke kvalitetssikring gjennom kollektive prosesser og arbeide for at all lærerutdanning skal være på masternivå. Dessuten har vi ønsket egne medlemmer, og medlemmer av Steffenaks organisasjon, velkommen til en rekke fagspesifikke etterutdanningskurs i Utdanningsforbundets regi.

Og jeg holder fast på at læreryrket er verdens viktigste og fineste yrke, på tross av manglende faktisk anerkjennelse fra myndigheter og arbeidsgivere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Lærere
  2. Lønn
  3. Utdanningsforbundet