Ministeren fraskriver seg ansvaret | Nathalie H. Brinkmann

  • Nathalie H. Brinkmann
    Advokat, Advokatfirmaet Viken
Artikkelforfatteren er kritisk til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands syn på norsk barneverntjeneste.

Hellelands syn på feil og mangler i egne rekker synliggjør hvorfor det er vanskelig å forbedre dagens barneverntjeneste.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barneministeren uttalte seg i onsdagens avis som om hun har foretatt en komparativ studie av verdens barnevernstjenester når hun blant annet hevder at norsk barnevern er best. Videre mener hun at resten av verden vil se til Norge fordi vi splitter så mange familier, og at dette er et slags pionérarbeid som kan sammenlignes med 70-tallets likestillingskamp.


Sammenligningen er nærmest komisk. Det skjedde aldri at tunge aktører nasjonalt og internasjonalt arrangerte protestmarsjer og kritiserte den norske likestillingen. Det får meg til å stille følgende spørsmål til ministeren: Hva er det som tilsier at feilene i norsk barnevern er noe resten av verden vil takke oss for?

Les også

Hvorfor svarer ikke norske politikere på BBCs spørsmål om barnevernet? | Bunkholdt, Einarsson og Storø

Kunnskapsløshet

Ministerens syn på feil og mangler i egne rekker synliggjør hvorfor det er vanskelig å forbedre dagens system. Det er i beste fall navlebeskuende. I verste fall vitner det om omfattende kunnskapsløshet.

Det er berettiget å stille spørsmål ved hvilken virkelighet ministeren lever i. Vet hun hvor mange familier som splittes uten at det er snakk om rus, vold eller alvorlig psykisk sykdom? Er hun kjent med at Norge, mot foreldrenes vilje, overtar omsorgen for ca. 18 prosent av barna som kommer i kontakt med dem, mens tilsvarende tall i Sverige og Danmark er ca. 11 prosent og 4 prosent?

Utsettes for urett

Hun konstaterer at hun er kjent med at det begås grove feil, men at hun som ansvarlig minister nekter å ta ansvaret for feilene der enkeltpersoner står bak. Det burde være unødvendig å påpeke at som ansatt i barnevernstjenesten representerer man etaten også de gangene man gjør grove feil.

Les også

Hun er sjefen for de lukkede nemndene. Nå vil hun ha mer åpenhet.

Familier som mottar hjelp fra barnevernet, er i det vesentlige samfunnets minst ressurssterke. Det siste de trenger er en minister som ikke vedkjenner seg at det er problematisk at de utsettes for urett.

Radikal holdningsendring

Samtidig som ministeren fraskriver seg ansvaret for feilene som begås, er hun freidig nok til å bekrefte at det er igangsatt et «historisk kompetanseløft» for barnevernet. Således vedgår hun likevel at dagens situasjon er lite holdbar, uten å fornærme etaten som sådan. Det kan imidlertid ikke lenger herske noen tvil om at barnevernstjenesten trenger er en radikal holdningsendring.

Barnevernspedagogene må innse at de kan ikke hjelpe et barn uten å hjelpe den familien barnet er en del av.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.