Vi overlater ikke ansvaret til pasientene | Ketil Størdal

Legeforeningen vil ha dialog om overmedisinering og overbehandling.

Vi inviterer leger og pasienter til en dialog om uheldige sider ved for mye medisin.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor Steinar Westin kommer med nyttige innspill til Legeforeningens kommende kampanje «Gjør kloke valg» (Aftenposten 2. august). Overdiagnostikk og overbehandling er et velkjent problem i vestlig medisin. Legeforeningen vil med sin kampanje skape en motvekt gjennom et initiativ med forankring i fagmedisinen.

Ketil Størdal, talsperson for «Gjør kloke valg» og leder i Norsk barnelegeforening.


Når leger og pasienter erkjenner problemene forårsaket av for mye medisin, trenger vi å se på årsakene til overdiagnostikk og -behandling. I en spørreundersøkelse blant norske barneleger, var de viktigste årsakene faglig usikkerhet, redsel for represalier og kritikk – og opplevd press fra pasienter og pårørende. Økonomisk gevinst var derimot rangert som den minst relevante driveren.


Vil balansere bildet

Vi hører ofte om for lite diagnostikk og behandling. Leger undersøker ikke nok og behandler for lite. Pasienter oppfordres til å kreve mer i møtet med helsevesenet. Vi opplever at leger er svært opptatt av å oppdage sykdom og gi behandling i tide, men det kan også være en utfordring at leger utreder og behandler mer enn nødvendig. Historier om de negative sidene ved overbehandling vies generelt lite oppmerksomhet.

I samarbeid med Norsk pasientforening vil Legeforeningen formidle erfaringer som balanserer dette bildet.

I forarbeidet til «Gjør kloke valg» har de medisinske fagmiljøene kommet med konkrete anbefalinger om kloke behandlingsvalg. Disse rådene er kampanjens utgangspunkt. Vi håper anbefalingene kan støtte lege og pasient i konsultasjoner slik at man avstår fra lite relevante tester og behandlinger. Anbefalingene vil bli publisert på en egen nettside ved kampanjestart 13. september.


Dialog med pasientene

Myndighetenes Helseatlas har vist stor regional variasjon i bruk av helsetjenester i Norge. Det finnes ingen god forklaring på at fire-fem ganger så mange pasienter blir operert i skuldre og knær i enkelte fylker, eller at noen sykehus gir dobbelt så mange nyfødte antibiotika. Som fagfolk skal vi være ydmyke nok til å si at vår kunnskap tolkes svært ulikt.

For å redusere uberettiget variasjon, tror vi åpen dialog og samråd med pasienter kan gi klokere valg – sammen med andre tiltak.

Legeforeningen lanserer en kampanje tilpasset norske forhold, men vi overlater ikke ansvaret til pasientene. Vi inviterer derimot leger og pasienter til en dialog, der uheldige sider ved for mye medisin tas opp. Målet er at legen og pasienten sammen skal gjøre de kloke valgene.

Vi har tro på at kampanjen «Gjør kloke valg» kan bidra til klokere bruk av helsetjenester og bli et anvendelig korrektiv til behandlingsvalg som ikke gir bedre helse.