Elitens globalisme trues ikke fra venstre | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse
President Donald Trumps budskap til rikingklubben i Davos var klart, skriver Andreas C. Halse: Det er helt vanlige familier som får verden og økonomien til å gå rundt.

Venstresiden bør være en større trussel mot verdens rikingklubb enn den amerikanske presidenten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
President Donald Trumps budskap til rikingklubben i Davos var klart, skriver Andreas C. Halse: Det er helt vanlige familier som får verden og økonomien til å gå rundt.
Andreas C. Halse


I sin tale til verdenseliten i Davos avslutter USAs president med å takke hardtarbeidende mennesker i hele verden. Budskapet var klart. Det er helt vanlige familier som får verden og økonomien til å gå rundt.

En som la merke til retorikken er LO-rådgiver Jonas Bals. På Facebook spør han om når man sist hørte en representant for sentrum-venstre snakke så mye og så uanstrengt om arbeidere. Spørsmålet er talende for venstresidens krise.

Trump – en kontroversiell figur

Allerede før Trump ankom Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits, ble det gjort krystallklart av både mediene og deltagerne i forumet at den amerikanske presidenten er en kontroversiell figur. Her tror man nemlig på globalisme. Eller som mottoet for årets konferanse lyder: «Skape en felles fremtid i en fragmentert verden».

Les også:

Les også

En elite lærer seg å like Trump | Øystein K. Langberg

Utfordringene er mange, ifølge toppene i Davos. Blant annet pekes det på «tilbakeslaget mot globalismen».

Strengt tatt bør ikke denne problembeskrivelsen overraske noen. Blant dem som samles i Davos, finner vi i stor grad noen håndfuller mennesker som har hatt enorm egeninteresse av en hensynsløs globalisme som hverken har tatt lokale, nasjonale eller sosiale hensyn. Like forutsigbart er det kanskje at motgiften til verdens ulikhet ser ut til å være mer av det som ikke har fungert.

Den dystre realiteten

Globalismens vinnere virker ute av stand til å forstå at det er selve innholdet i egen ideologi som har skapt mange av problemene de poserer mot i dag.
At det ikke er sosialister eller sosialdemokrater, men Donald Trump som er i stand til å få det til å skjelve litt i buksene til en av verdens største ansamling superrike, gir grunn til bekymring.

Den dystre realiteten er at etablerte venstrepartier mangler kraftfulle og troverdige svar på den hensynsløse globaliseringen som har preget USA så vel som Europa i årtier. Tvert imot har man i altfor stor grad sett forbi grunnleggende interessemotsetninger i samfunnet og vært med på en tanke om at alle tjener på beinhard, global konkurranse.

Å være en trussel for rikingklubben

Arbeiderbevegelsens suksesser stammer i bunn og grunn fra det samme utgangspunktet. Det handler om å begrense konkurranse om lønns- og arbeidsvilkår for å slippe å bli satt opp mot hverandre i en evig og nedadgående auksjon som ingen tjener på.

Den historiske erkjennelsen kan selvsagt ikke endres av all verdens retoriske floskler om solidaritet og globalisering.

For elitens solidaritet er i virkeligheten solidaritet med bedriftseiere som øker overskuddene og resultatet er at fellesskapene og samholdet mellom arbeidere er blitt slått brutalt tilbake.

Tilstelningene i Davos vil aldri bli noe verksted for progressiv politikk, men kan i det minste fungere som en relevant målestokk for partier på venstresiden. En oppnåelig målsetning bør være å bli en større trussel mot den eksklusive rikingklubben enn den amerikanske presidenten.

På Twitter: @achalse