Debatt

Universitetets akademiske frihet går foran alt | Ole Petter Ottersen

  • Ole Petter Ottersen
OPT_21a45d12-6a98-53b4-f22d-d11841ef7a94_doc6p3oh4s2lmbnvyo68g6-NKjbNlvPab.jpg

Innhenting av eksterne midler bryter ikke med idealene professor emeritus Svein Sjøberg er opptatt av.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk 30. mars tar professor emeritus Svein Sjøberg til orde for å forsvare forskernes autonomi. Det er viktig og riktig å ha en debatt rundt de utfordringene som kan oppstå ved finansiering av forskning, enten midlene kommer fra det private eller det offentlige.

Det skal aldri være tvil om at akademisk frihet og institusjonell autonomi går foran alt. Universitetene skal hegne om sin maktkritiske rolle. Dette er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Institusjoner og virksomheter, offentlige som private, tjener på at universitetene og forskerne er frie til å påvise svikt og styrke kvalitet gjennom konstruktiv kritikk.

Samfunnsnyttig

Satsingen på innovasjon og innhenting av eksterne midler bryter ikke med universitetets idealer. Det er et legitimt krav at ideer og resultater fra vår grunnforskning skal kunne omsettes i noe samfunnsnyttig, der forutsetningene er til stede for dette. Våre egne forskere ønsker å ha tilgang til et effektivt innovasjonsløp. Og innovasjon dreier seg ikke bare om det som kan kommersialiseres, men også om det som kan komme til nytte på andre måter, for eksempel innenfor forvaltning og organisering.

Vi ønsker private gaver og donasjoner hjertelig velkommen

Universitetsdrevet innovasjon er ikke noe nytt, selv om lovfestingen er det. Gjennom historien har forskere ved UiO bidratt over et bredt spektrum, fra utvikling av kunstgjødsel til etablering av kvinneretten og fremstilling av nye kreftmedisiner. Det nye er at innovasjonsvirksomheten er kommet inn i et mer profesjonelt løp som skal sikre transparens og motvirke de bindingene som Sjøberg så fortjenstfullt er opptatt av. Slik jeg ser det, er det ingen motsetning mellom en fri og nysgjerrighetsdrevet forskning og gode innovasjoner til det beste for samfunnet.

Ekstern finansiering ingen trussel

Sjøberg har helt rett i at vi vektlegger forskeres evne til å hente inn eksterne midler. Vi satser spesielt sterkt på finansiering fra EUs forskningsprogram. Det er bare en liten andel av våre eksterne midler som kommer fra private aktører. Vi ønsker private gaver og donasjoner hjertelig velkommen, og dette kan vi gjøre fordi vi har klare retningslinjer og holder på retten til å vurdere og eventuelt takke nei til gaver dersom vi opplever uakseptable bindinger eller restriksjoner.

Samfunnet er tjent med en klar rolleforståelse og rollefordeling mellom de som utfører forskning og de som finansierer den. Med samfunnets beste som perspektiv, skal universitetene kunne tale stats— og pengemakt midt imot. Derfor setter vi akademisk frihet og autonomi høyere enn noe annet. Med gode retningslinjer og en nødvendig årvåkenhet på plass vil vår satsing på innovasjon og ekstern finansiering ikke utgjøre noen trussel mot Sjøbergs ideal om den uavhengige og maktkritiske forsker.


Her er kronikken r ektor Ole Petter Ottersen svarer på:

Les også

Kronikk: Er professoren fri og uavhengig, eller kjøpt og betalt?| Svein Sjøberg

Ottersen forteller om rollen som samfunnsdebatant:

Tidligere innlegg av rektor Ole Petter Ottersen

Les også

  1. Fra kunnskap om liv til næringsliv

  2. Alle taper på ny organisering av kunnskaps-Norge

  3. Universitetet i Oslo har tatt initiativet til en akademisk dugnad for flyktninger | Ole Petter Ottersen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Universitet
  3. Forskning og vitenskap