Dokk Holm mangler bakkekontakt når han vil ha flyvende busser mellom Molde og Ålesund | Harald Espedal

Møreaksen er et planlagt tunnel- og broprosjekt mellom Molde og Ålesund.

I sin iver etter å spå om fremtiden har Dokk Holm droppet å sette seg inn i nåtiden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kommentar i Aftenposten 16. desember mister dessverre Erling Dokk Holm sin troverdighet. Han foreslår på ramme alvor å bytte ut veiprosjektet Møreaksen mellom Ålesund og Molde med flyvende busser.

I sin iver etter å spå om fremtiden har han droppet å sette seg inn i nåtiden.


I dag er veien mellom Ålesund og Molde kun åpen noen få minutter hver time. Da kan de reisende få bli med en svært saktegående ferge mot å betale 146 kroner (personbil) – gitt at det er plass på fergen. Dette er altså status på veien mellom de to største byene i landets nest største eksportfylke. Reisen tar to timer på grunn av fergen.

I Nasjonal Transportplan er det vedtatt å erstatte fergen med veiprosjektet Møreaksen. Å bytte ut fergene med bro og tunnel koster 14,3 milliarder kroner, ikke 37 milliarder slik Dokk Holm hevder. Justerte planer gjør at hele strekningen E39 Ålesund-Molde kan få en reisetid på under en time for 20–22 milliarder.

Dårlig samfunnsforståelse

Dokk Holm hevder at Molde og Ålesund heller kan kobles sammen med flyvende busser, som om behovet på denne strekningen var det samme som mellom to T-banestopp. Å blottlegge en så dårlig samfunnsforståelse er skammelig for en samfunnsforsker. Møreaksen handler om å koble sammen regioner. At 200.000 mennesker i en region skal oppsøke flyvende droner for transport mellom to «dronestopp» på størrelse med en håndballbane, er helt absurd.

Det virker som om Dokk Holm tror transporten mellom Ålesund og Molde kan greie seg med et par-tre slike fremtidsfugler. Men for å ta unna trafikkgrunnlaget på Møreaksen, må det kjøpes inn ca. 5000 fugler som flyr i shuttle. Hvis disse skal lande på én «håndballbane», har passasjerene ca. 10 sekunder på å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen og om bord før «take off». Og hvor skal fuglene bo om natten? Og hva med alle produktene som skal fraktes og eksporteres?

Dokk Holm hevder han er ute i miljøets tjeneste. I vår region er vi derimot vant til at hekkeplassen til en hubro kan utsette planleggingen av veiprosjekter i månedsvis. Hvor er konsekvensutredningen til Dokk Holm for å innføre 5000 fremmede fugler i naturmangfoldet vårt fra 2023?

Manglende faglig innsikt

Dokk Holm avdekker manglende innsikt i den faglige debatten rundt trafikantnytte versus samfunnsnytte. Han henviser til at Nasjonal Transportplan har en samlet netto nytte på minus 179 milliarder kroner. Dette er basert på beregnet trafikantnytte, ikke samfunnsnytte. For Møreaksen er det beregnet trafikantnytte på ca. 20 milliarder kroner, men også produktivitetseffekter på ca. 34 milliarder kroner – og 25 prosent av effekten fra Møreaksen kommer i Oslo!

Med sin manglende innsikt i vår region kunne Dokk Holm spart seg for å bruke Møreaksen i sitt innsalg av flyvende busser. I Møre og Romsdal har vi kultur for innovasjon og ønsker velkommen mer nærliggende innovasjoner innen transport. De vil kreve moderne veier å rulle på.

Interessert i å lese mer? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.