Banalt kunnskapsløs retorikk om bilavgiftene| Stig Morten Nilsen

Nå har mange politikere bestemt seg for at det er fossilbilen generelt som må få høyere avgifter. Argumentasjonen er at staten må ha økte inntekter fra bilavgiften og at høyere avgifter på bensin- og dieselbiler vil bidra til at selges flere elbiler. Siden bildet ble tatt 1. oktober, er prisene steget med henholdsvis 10 og 30 kroner.

Bilen har i alle år vært et enkelt offer for ideologi og urealistiske målsetninger. Bilavgiftene har aldri vært ordentlig utredet i moderne tid. Offeret er bileieren.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Trine Eilertsen hyller Utredningsinstruksen i Aftenposten 24. april. Norsk bilbransje vil også slå et slag for kunnskapsbasert politikk. Grunnleggende for politikken er ideologi og mål, men oppnåelse av målsetninger må være tuftet på kunnskap.

Les også

En hyllest til Utredningsinstruksen | Trine Eilertsen

Først skulle alle kjøpe dieselbilen. På landsmøtet til SV i 2009 diskuterte sogar partiet å forby bensinbilen. Det burde ikke, men alle lot som det var det, komme som noen overraskelse at dieselbilen var negativ for byluften på grunn av høyt utslipp av NO2 noen få steder i landet.
I 2012 og utover drar politikerne håndbrekket.

Glemt er det at dieselbilen ofte har et lavere klimautslipp, glemt er det at lokal luftforurensning er begrenset til noen få steder, glemt er det at dieselbilen er et godt alternativ på tross av sine mangler.

Kunnskapsløs retorikk

Det gikk noen få år så, i en sen nattetime på Stortinget, bestemte flertallet seg for at ladbare hybrider skulle få et 26 prosent fradrag på engangsavgiften. Alle visste at dette var altfor mye, men på grunn av kortsiktige målsetninger så ønsket man at alle skulle kjøpe ladbare hybrider. Til og med bilbransjen mente at 26 prosent var altfor mye. I tillegg skrus det på CO₂-, NOx- og vektkomponenter hvert eneste år. Biodrivstoff og palmeolje er et kapittel for seg.

Nå har mange politikere bestemt seg for at det er fossilbilen generelt som må få høyere avgifter. Argumentasjonen er at staten må ha økte inntekter fra bilavgiften og at høyere avgifter på bensin- og dieselbiler vil bidra til at selges flere elbiler.

Begge deler er galt, for oss i bransjen fremstår retorikken som banalt kunnskapsløs.

Bilkjøperne gjør som politikerne sier. Konsekvensen av høyere bilavgifter på bensin- og dieselbiler vil være at salget går ned og inntekten til staten også går ned.

Det er også galt at det vil selges flere elbiler, norsk bilbransje selger alt vi kan få tak i og vi maser på bilfabrikken for å få flere, men vi kan ikke selge noe som ikke produseres.

Derfor står 30.000 i kø for å få tak i en elbil.

Stort selvbilde og lite forstand

Problemet er at politikerne tar på seg «Norge redder verden» eller «Nei til noe» T-skjorten i stedet for «Ja til Utredningsinstruksen» T-skjorten. Politisk debatt om bilavgiftene er preget av stort selvbilde og lite forstand. Blant annet snakkes det i disse dager om at vi i Norge må straffe bilprodusentene fordi det er påvist avvik mellom målt utslipp og reelt utslipp fra personbil (noe alle har vært klar over alltid og årsaken til at det nå kommer en ny målemetode).

Måten å straffe dem på er å sette opp bilavgiftene på fossildrevne biler. Norge er et knøttlite marked.

Det selges flere biler i en middels stor europeisk by enn i Norge. Vi som kjenner bilprodusentene vet at norsk bilavgiftspolitikk påvirker dem cirka ingenting.

Norsk bilbransje som er norskeid og med norske arbeidsplasser påvirkes derimot fordi norske bileiere påvirkes. Vinglete politikk – fra dieselhyllest til dieselforbud, fra hybridjubel til hybridinnskrenking – gjør at usikkerheten brer seg både hos bilbransje og bilkjøpere.

Konsekvensen for bilkjøper er at fossilbilen han eller hun kjøpte fordi det var jo rådende politikk, blir verdt stadig mindre og derfor har de ikke penger til å kjøpe en ny og mer miljøvennlig bil.

Konsekvensen for bilbransjen er økonomisk usikkerhet og færre arbeidsplasser. Norges Bilbransjeforbunds ferske medlemsundersøkelse viser at urealistisk politikk vil føre til nedbemanninger – flere tusen arbeidsplasser står i fare for å forsvinne.

Nullutslippsbiler, ja takk

Politikerne bør sette seg langsiktige målsetninger. I bilpolitikken bør målsetningen i Paris-avtalen om 40 produsent reduksjon i utslipp fra transportsektoren være målet. Så må Stortinget finne ut hvordan man når målet ved å lytte til bileier, bilbransje, miljøorganisasjoner, bilfabrikker og forskningsmiljø.

  • De må eksempelvis vite når bilprodusentene tenker å virkelig rulle ut nullutslippsbiler fra samlebåndene.
  • De bør vite hva elbiler forventes å koste i fremtiden. De bør ha kunnskap om hvordan det norske bilmarkedet fungerer og hvordan man kan fase inn elbiler mest mulig effektivt med så få negative konsekvenser for bileier som mulig.
  • Sist, men ikke minst, bør politikerne vite hvilke konsekvenser politikken de fører har for inntektene fra bilavgiftene. Hvis ikke er veien kort til uforutsigbarhet og utilsiktede konsekvenser – resultatet er politikerforakt.

Vi mener at både 100 prosent salg av nullutslippsbiler i 2025 er mulig, vi tror 40 prosent reduksjon av klimagasser fra transportsektoren er mulig, men det krever langsiktighet og kunnskapsbasert politikk.