Niqab-forbud ved universitetene er et inngrep i ytringsfriheten | Felipe F. Garcia

  • Felipe F. Garcia
    Felipe F. Garcia
    nestleder, Norsk studentorganisasjon
Dette handler ikke om å like eller ikke like ansiktsdekkende plagg, men om umistelige rettigheter som ytrings-, samvittighets- og trosfrihet, skriver innleggsforfatteren.

Vi håper regjeringen og Stortinget lytter til studentene og sektoren når vi sier at et nasjonalt forbud ikke er noe vi ønsker oss.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aune-utvalget foreslår å forby ansiktsdekkende plagg ved universiteter og høyskoler. Dette mener Norsk studentorganisasjon er et inngrep i ytringsfriheten og et skritt i autoritær retning.

Utvalgets flertall viser til at ansiktsdekkende plagg hindrer kommunikasjon. Dette er altså et pedagogisk argument, foreleseren må kunne se studentenes ansikt for at de skal lære.

Det er fristende å spørre: Tror flertallet i utvalget at alle forelesere i de største forelesningssalene har en sjanse til i det hele tatt å få øyekontakt med halvparten av studentene, niqab eller ei?

Det tror ikke vi.

Dersom et par studenter i salen har på niqab, er det ikke avgjørende for undervisningen at foreleseren ser at hen har hele salens fulle oppmerksomhet. Hundre andre trøtte og leie, eller våkne og engasjerte, blikk bør være signal nok.

Når det er sagt, finnes det pedagogiske argumenter som gjør at undervisningen ikke er forenelig med niqab, eksempelvis hvis du ønsker å utdanne deg til sykepleier. Men, som rektorene selv sier, dette har vi regulert lokalt frem til 2018, og det skal og bør vi gjøre fremover også.

Det avgjørende argumentet her skal være faglig fundert. Kun da mener vi det er i orden å forby et religiøst plagg.

Autoritær retning

Å forby noe man ikke liker, er et farlig skritt i autoritær retning. Polen har vedtatt «LHBT-frie» soner og skal behandle et lovforslag om å fjerne seksualundervisning i skolen. Den ungarske regjeringen har lagt ned kjønnsstudier, og i Brasil skal skolene «renses» for «kjønnsideologi».

Vi trenger ikke flere angrep på den akademiske friheten, ytringsfriheten eller noen andre friheter vi har i samfunnet. Vi sier ikke at Norge er på den samme veien som Polen, Ungarn eller Brasil, men dette forbudet er et steg i en retning vi er redde for å gå.

Er det én ting vi er fullstendig klar over at hindrer integrering, så er det at loven og politiet hindrer en gruppe mennesker tilgang til utdanning. Dette handler ikke om å like eller ikke like ansiktsdekkende plagg, men om umistelige rettigheter som ytrings-, samvittighets- og trosfrihet.

Vi håper regjeringen og Stortinget lytter til studentene og sektoren når vi sier at et nasjonalt forbud ikke er noe vi ønsker oss. Autoritære lover som kan bli brukt til å undertrykke minoriteter, hører ikke hjemme i dette århundret.

Godtar Asheim dette?

Arbeiderpartiets visjon er «et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle». Det er usynlig i denne saken. Erna Solberg har uttalt at Høyres visjon er «et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor alle, uansett bakgrunn, får brukt sine evner til det beste for seg selv og samfunnet». Hvor er disse flotte ordene i denne saken? Hos Senterpartiet klinger slagordet «Ta hele Norge i bruk». Men heller ikke Senterpartiet vil benytte seg av hele Norge.

Hvis utdanning ikke er for alle, men blir begrenset av hvilken religion du tilhører, så har vi tatt et langt skritt tilbake i historien og ikke tatt til oss noe av det man prøver å lære bort på landets universiteter og høyskoler. Er dette noe forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil godta?