Kort sagt, mandag 8. juni

Erna Solbergs uttalelser om uroen i USA.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kriminelt anlagt eller mer straffeforfulgt?

Da statsministeren kommenterte situasjonen i USA, fikk hun kraftig kritikk for uttalelsen om at det er en «lang historie for at politiet slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre i USA, rett og slett fordi de også har vært involvert i mer kriminalitet». I ettertid presiserte Statsministerens kontor hva Erna Solberg egentlig mente. Det gjorde vondt verre.

Skyldes denne overrepresentasjonen, slik Solberg påpeker, økt tilbøyelighet for kriminalitet eller systematisk og uforholdsmessig straffeforfølgelse? Skal vi tro tallene, er sistnevnte langt mer sannsynlig.

En studie som kartla såkalte stop and frisk-tilfeller i Boston, viser at afroamerikanere ble utsatt for 63,3 prosent av disse, selv om de kun utgjorde 24,4 prosent av byens befolkning.

I tillegg fant en Harvard-studie store avvik i fengselsstraff for førstegangskriminelle i Georgia. Der hvite amerikaneres straff varte i gjennomsnitt 2689 dager, økte lengden på straffen i takt med pigmenteringen i forbryterens hud. Diskrimineringen stopper dessverre ikke her.

Forskning viser at afroamerikanere rammes hardest i krigen mot narkotika. Marihuanabruk er tilnærmet lik blant afro- og hvite amerikanere. Dog viser en studie at afroamerikanere blir tolv ganger oftere feilaktig dømt for narkotikaforbrytelser.

Også i dødsstraffsaker finnes det et hav av forskjeller. Amnesty Internationals studie fra 2003 viser at afroamerikanere er overrepresentert blant dødsdømte fanger. Selv om de kun utgjorde 12 prosent av USAs befolkning, utgjorde de mer enn 40 prosent av landets daværende dødsdømte forbrytere.

En mulig forklaring for dette skyhøye tallet kan vi finne i en studie fra 2011. Her fant de at 52,6 prosent av kvalifiserte afroamerikanere ble strøket som jurymedlemmer i straffesaker, mens andelen hvite som ble strøket, kun var 26 prosent.

Når statsministeren kommer med nedverdigende uttalelser om en allerede utsatt gruppe, er hun medskyldig i å forfekte en «oss vs. dem»-mentalitet. Istedenfor å fordømme politivolden nærmest rettferdiggjør hun den. I vårt polariserte verdenssamfunn er det viktig at vi velger ordene våre med omhu og unngår ytringer som bidrar til økt hatkriminalitet mot minoriteter.

Arfa I. Qureshi, farmasistudent, Universitetet i Oslo

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.