De som skal bruke Visma InSchool, har ikke fått mulighet til å bli hørt | Thom Jambak

  • Thom Jambak
Det meldes om mange feil i datasystemet Visma InSchool.

Lærdommen av dette må være at det sikres partssamarbeid i slike viktige saker.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten har avdekket store avvik i forbindelse med innføringen av et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS), i landets fylker. Innføringen av systemet har gått utenfor de vanlige kanalene partene i arbeidslivet har for samarbeid. Kan det være en del av årsakene til fadesen, som så langt har kostet mer enn 560 millioner kroner?

Fortvilte medlemmer

Fylkeskommunene i landet har opprettet et såkalt interkommunalt selskap (IKS) for å bestille tjenester til de videregående skolene. Fylkeskommunene har et ubegrenset ansvar for dette selskapets forpliktelser. Likevel er det vanskelig å se at noen faktisk tar ansvaret når systemet så langt viser seg å være en skandale.

På KS' hjemmesider står det blant annet at målet til Visma InSchool er å legge til rette for å møte den videregående skolens fremtidige behov ved å fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen.

At dette angår lærere og skoleledere, er åpenbart. Det viser også tilbakemeldingene Utdanningsforbundet har fått fra fortvilte medlemmer etter at systemet først ble innført i Viken. De opplever en kaotisk arbeidshverdag, de får ikke gjort jobben sin, og mange får ikke utbetalt riktig lønn. Det er en uholdbar situasjon.

Ingen medvirkning

I slike interkommunale selskaper er det ingen medvirkning eller medbestemmelse, slik partene er enige om i Hovedavtalen. Det er svært problematisk at fylkeskommunene oppretter selskaper uten at det er mulighet til formell medbestemmelse og drøfting. Visma InSchool er et godt eksempel på det og på hvordan det da kan gå.

De som skal bruke systemet, har ikke fått mulighet til å bli hørt. Det er som om Tarjei Bø skulle bestilt utstyr til Henrik Kristoffersen eller motsatt. Alle forstår at det ikke er spesielt smart.

Lærdommen av dette må være at det sikres partssamarbeid i slike viktige saker. Mulighetene for opprettelse av interkommunale selskaper må gjennomgås. Nå bør første prioritet være å sørge for at systemet ikke rulles ut i de gjenstående fylkeskommunene før alle problemer er løst.

  • Les mer om denne saken:
Les også

Nytt datasystem til 560 millioner kroner er tre år forsinket. Lærere fortviler over problemer med alt fra timeplaner til registrering av fravær.

Les også

Rektorer sendte bekymringsmelding: – Vet ikke om vi vil klare å gi elevene vitnemål i tide

Les også

Flere tusen elever i Akershus har problemer med nytt datasystem. Snart innføres det i hele landet.


Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter