Debatt

Kort sagt, mandag 2. desember

  • Debattredaksjonen

Nasjonalpark i Østmarka. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En nasjonalpark i Østmarka til glede for alle

Nylig har klima- og miljøminister Ola Elvestuen igangsatt en utredning om en mulig nasjonalpark i sentrale deler av Østmarka. Dette er en sak som så å si samtlige organisasjoner innen naturvern og friluftsliv støtter. Oslo og Ski kommuner har frivillig stilt sine kommuneskoger til disposisjon, og nå inviteres grunneiere i tilgrensende arealer til frivillig å tilby eventuelt tilleggsareal. Erstatningen er god og skattefri.
Den 27. november hadde Tom Schibbye et kritisk innlegg i Aftenposten mot nasjonalparkplanene. Han fryktet at skogsbildet ville utvikle seg til et virvar av falne trær slik at det ble umulig å ta seg frem. Vi anbefaler Schibbye å ta seg en tur i Østmarka naturreservat hvor skogen får utvikle seg fritt. Stort sett er det greit å ta seg frem der, også utenom stiene. Særlig på de lange, furukledde åsene er det meget lett å ferdes. I kulturskog kan fremkommeligheten ofte være hindret av kvist, kratt og tett ungskog på hugstflatene.

Markaloven alene sikrer ikke godt nok natur- og landskapskvalitetene i Østmarka. Skogbruket går som før, med muligheter for nye veier, inngrep og hugster. I en nasjonalpark vil naturkvalitetene beholdes. En skjøtselsplan vil sørge for vedlikehold av stier og skiløyper, og tynning etter behov. Dagens friluftsliv fortsetter. Det skal bli et varig kvalitets-, frilufts- og rekreasjonstilbud nær landets største befolkningskonsentrasjon – en gave til fremtiden.

Sigmund Hågvar, Østmarkas Venner


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Østmarka
  2. Nasjonalpark
  3. Naturvern
  4. Debatt