Debatt

Kort sagt, mandag 2. desember

 • Debattredaksjonen

Nasjonalpark i Østmarka. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En nasjonalpark i Østmarka til glede for alle

Nylig har klima- og miljøminister Ola Elvestuen igangsatt en utredning om en mulig nasjonalpark i sentrale deler av Østmarka. Dette er en sak som så å si samtlige organisasjoner innen naturvern og friluftsliv støtter. Oslo og Ski kommuner har frivillig stilt sine kommuneskoger til disposisjon, og nå inviteres grunneiere i tilgrensende arealer til frivillig å tilby eventuelt tilleggsareal. Erstatningen er god og skattefri.
Den 27. november hadde Tom Schibbye et kritisk innlegg i Aftenposten mot nasjonalparkplanene. Han fryktet at skogsbildet ville utvikle seg til et virvar av falne trær slik at det ble umulig å ta seg frem. Vi anbefaler Schibbye å ta seg en tur i Østmarka naturreservat hvor skogen får utvikle seg fritt. Stort sett er det greit å ta seg frem der, også utenom stiene. Særlig på de lange, furukledde åsene er det meget lett å ferdes. I kulturskog kan fremkommeligheten ofte være hindret av kvist, kratt og tett ungskog på hugstflatene.

Markaloven alene sikrer ikke godt nok natur- og landskapskvalitetene i Østmarka. Skogbruket går som før, med muligheter for nye veier, inngrep og hugster. I en nasjonalpark vil naturkvalitetene beholdes. En skjøtselsplan vil sørge for vedlikehold av stier og skiløyper, og tynning etter behov. Dagens friluftsliv fortsetter. Det skal bli et varig kvalitets-, frilufts- og rekreasjonstilbud nær landets største befolkningskonsentrasjon – en gave til fremtiden.

Sigmund Hågvar, Østmarkas Venner


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Østmarka
 2. Nasjonalpark
 3. Naturvern
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler.

 2. DEBATT

  Kort sagt, mandag 9. desember

 3. DEBATT

  Kort sagt, søndag 15. desember

 4. NORGE

  Østmarka blir nasjonalpark

 5. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 23. januar

 6. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 2. januar