Kort sagt, fredag 20. mars

  • Debattredaksjonen

Hva krangling om doruller forteller om nordmenn. Strømkabelen NorthConnect. Koronabekjempelse. Hjelp til små selvstendig næringsdrivende. Mathandling for eldre. Borgerlønn. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Da overlevelsesinstinktet tok overhånd

Plutselig var det ikke morsomt lenger. Plutselig var det ikke morsomt å vitse om koronaviruset som tok livet av eldre mennesker i Kina allerede i desember 2019. Det var ikke morsomt lenger, fordi viruset kom til Norge. Plutselig var det vårt hjem som kunngjorde en landsomfattende nedstengning. En konflikt som var fjern for oss, ble på kun noen få dager vår realitet.

Jeg har aldri sett oss nordmenn så hysteriske og bekymret som i går på Kiwi på Frogner. Nordmenn som hamstret med handlevogner og kurver stappfulle av mat og doruller. Dultende borti hverandre konkurrerte vi for å ta den siste brødposen og de siste hermetikkboksene.

Usikkerheten rundt spredningen av viruset har fått overlevelsesinstinktet vårt til å ta overhånd, og vi nordmenn har begynt å oppføre oss helt ulikt oss. Grådige. Hva sier det om oss som nordmenn og om andre som ellers daglig lever i usikkerhet?

At vi ønsker å leve. At vi ønsker å ha mat på bordet. At vi ønsker bevegelsesfrihet. Det forteller oss at når det handler om å overleve, er vi villige til å gjøre alt vi kan for å sikre vår egen sikkerhet.

Jeg håper vi i dag klarer å se hvor like og nære vi er folk på andre siden av kloden. At vi klarer å se at det som skjer andre, fort kan skje oss. At vi klarer å legge fra oss våre orientalske briller og forstå hvorfor andre i desperasjon gjør det som står i sin makt for å overleve. At når det handler om vårt eget liv, kan også vi krangle over doruller.

Mahira Karim, masterstudent, internasjonale relasjoner ved NMBU


Fakta, kvalitet og verdier ved NorthConnect

Hogne Hongset, som hyller Rødts Moxnes på sin Facebookside, er irritert over mitt innlegg om at NorthConnect representerer verdier knyttet til frihandel, verdiskaping og klima. Det har åpenbart falt ham tungt for brystet at jeg har påpekt at kraftprodusenter gjerne vil ha friheten til å handle med utlandet som andre bransjer.

Hongset er høyt og lavt som motstander av NorthConnect, med feilaktige påstander om vårt prosjekt. Men hverken fakta, ekspertuttalelser eller analyser biter på Hongset. Vi har dokumentert at NorthConnect er veldig lønnsomt for samfunnet og et effektivt klimatiltak. Fagekspertise har grundig begrunnet prognosen om kraftoverskudd i Norden med dertil lavere kraftpriser selv med NorthConnect. Dette spenner ben på hele Hogne Hongset og Rødts fantasiverden om at norsk industris konkurranseevne er truet av høyere kraftpriser. Vi tviler på at Stortinget skulle dele hans misforståtte proteksjonisme, underlige fantasiverden om kraftpriser og forslag til statlig forbudspolitikk.

Erik Storelv, senior prosjektkonsulent NorthConnect


Lytt til Gunhild Nyborg!

I Debatten i NRK 1 tirsdag 17. mars fremkom forslag fra forsker, lege og økonom Gunhild Nyborg om en strengere strategi for å bekjempe krisen. Denne type innspill burde ikke avfeies som useriøse/urealistiske av helsenorges administrative ledere, men lyttes til og bli gjenstand for seriøs vurdering av myndighetene.

Det må ikke nå gå prestisje i dette, og spesielt ikke når det gjelder forslag fra fagfolk lenger nede i det statlige helsebyråkrati. Et så velfundert og alvorlig innspill burde som et minimum bli gjenstand for et enkelt forsøk i en av de nordnorske kommuner som ennå ikke har noen smittede og allerede langt på vei har innført tilnærmet stenging av inn- og utreise til kommunen og meget strengt testregime. Dette er tiltak som, langt på vei, er i tråd med det Gunhild Nyborg fremmer. På denne måten kan vi forholdsvis snart få en bekreftelse eller avkreftelse på om Nybøs strategi er en vei som kan bringe oss langt raskere ut av krisen og til langt lavere kostnader for samfunnet enn det myndighetenes tiltak, slik de nå er, kan bli. Et slikt forsøk i en kommune eller på fylkesbasis nordpå, vil sannsynligvis kunne gjennomføres i løpet av tre til fire uker uten særlige ekstrakostnader.

Olav S. Nedenes, sivilingeniør og tidligere leder av TEKNA og Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet)


En hjelp til små selvstendig næringdsrivende

Dagens krise viser at reglene for forskuddsskatt ikke fungerer.

Små selvstendigenæringsdrivende betaler forskuddsskatt fire ganger i året og moms annenhver måned, eller årlig. Momsen betales basert på foregående periodes inntekter. Forskuddsskatten fastsettes etter forrige års skattemelding (2018-ligningen). 2018 var bra for meg, og forskuddsskatten ble deretter. I 2019 tjente jeg bare halvparten. 2020 ser jo ut til å bli ganske dårlig, men forskuddsskatten skal betales uansett. Hvis du ikke betaler som fastsatt, forfaller alle terminene til betaling på rappen. Nå har vi fått utsettelse til mai, men det endrer lite.

Jeg har foreslått å rapportere og innbetale forskuddsskatt på samme måte som momsen. Da vil forskuddsskatten variere med inntektene, fastsatt med en prosentsats. Dette vil være et bra og permanent tiltak som gir forutsigbarhet. Koronaepidemien vil kreve mer skatt fra oss alle. Det skal vi klare, men dagens ordning med forskuddsskatt er utdatert.

Rolf Utgård, rådgiver, kurs- og foredragsholder, forfatter og trefeller med enkeltpersonforetak


Tryggere mathandling med egne åpningstider for eldre

Norge er kjent for sin selvgodhet. Vi ler gjerne av USA og deres metoder. Norske myndigheter gjør uten tvil en formidabel innsats for oss alle i disse dager.

Men her er et tips om noe man kan lære av USA. Der borte har flere stater nå egne åpningstider for eldre, slik at de kan handle tryggere. Vi eldre her på bjerget ville føle oss tryggere i matvarebutikkene om et lignende system ble innført her.

Harald Brendeford, Oslo


Grunninntekt – en vaksine mot økonomisk katastrofe?

Kalle Moene, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, og Sverre Munck foreslo denne uken at en grunninntekt vil kunne være en rask og ubyråkratisk krisehjelp. Vi synes dette er et fornuftig forslag.

En grunninntekt (borgerlønn) er en universell ytelse til alle og vil si at deler av den disponible lønnen kommer inn på konto uansett om en har betalt jobb eller ei. I krisetider, som nå, vil dette sikkerhetsnettet være til stor hjelp, spesielt for små bedrifter, frilansere, ekstravakter, provisjonsarbeidere og dem med lav lønn fra før. Den vil også avlaste Nav, som nå opplever voldsom pågang.
Mer sosial ulikhet
Det gir mening at staten skal sikre at store og små bedrifter ikke går under som følge av en midlertidig krise. Ingen er tjent med at et velfungerende næringsliv bryter sammen. Vi har en eksportindustri med mange og viktige arbeidsplasser, som har vist seg bærekraftig over tid. Den vil vi gjerne beholde. Men vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vi må også ivareta individet på best mulig måte.

Resultatet av å fokusere hovedsakelig på næringslivet i den tro at velstand automatisk sildrer nedover kan bli mer sosial ulikhet, som igjen er assosiert med svekket tillit og sosial uro.

Det er derfor positivt at krisepakken har fått en bedre sosial profil. Imidlertid vil den slik den står nå, forsterke forskjellen mellom ulike stillings- og jobbtyper, samt lønnsnivåer.
Løfte nedenfra
Det er fullt mulig å løfte en økonomi nedenfra. Da må tiltakene ikke forsømme dem som skaper store verdier på mer indirekte måter, som de som gjør frivillig arbeid eller har omsorg for familien. En grunninntekt er en enkel måte å sikre et minimum av kjøpekraft, noe som også kommer næringslivet til gode.

På lang sikt vil grunninntekt kunne stimulere lokal produksjon og små bedrifter, forenkle velferdsbyråkratiet samt føre til bedre folkehelse. Den kan derfor både kickstarte samfunnet nedenfra når krisen er over og samtidig stabilisere økonomien.

Kjell Magne Fagerbakke og Kristine Endsjø, Basic Income Earth Network


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter