Skal vi være virkelig klimavennlige, må vi plassere vindmøller overalt hvor de kan gi god produksjon | Kai A. Olsen

  • Kai A. Olsen
Vi må nok se «uberørt natur» som et luksusgode som ikke er bærekraftig, skriver debattanten. Bildet viser vindmølle på øya Utsira i Nordsjøen.

Da må vi også sette dramatiske krav til hvordan vi skal bo, hva vi kan spise, hvilke transportformer vi kan benytte, og hva vi kan gjøre på fritiden. Det høres ikke artig ut.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skoleelever og akademikere vil ha mer bevissthet rundt global oppvarming. Som et ledd i det grønne skiftet vil man redusere flyreiser. Ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen stiller klimakrav til ledelsen og møter forståelse. Ved Universitetet i Bergen mener rektor at det er realistisk å halvere flyreisene innen 2025. Det er en god idé. Det faglige utbytte av å være på et tre dagers seminar i Shanghai står sjelden i forhold til hverken kostnader eller utslipp.

Informatikkprofessor Kai A. Olsen lister opp en rekke goder vi må kvitte oss med hvis vi skal ta klimautfordringen alvorlig.

Nå kan jo skoleelevene be om at vi stopper oljeutvinning, og akademikerne kan bruke Skype uten store personlige kostnader.

Problemet er at om vi skal ta klimautfordringen alvorlig, og det bør vi jo, så burde vi samtidig kvitte oss med privatbilen, også de elektriske. Vi kan bruke fornybar strøm til noe smartere enn å drive en bil.

Feriereiser bare med T-bane

Hytta er en luksus som det ikke vil være plass til i et klimavennlig samfunn. Denne helt unødvendige bygningen kan ikke forsvares, ikke minst på grunn av utslipp med transporten dit. Fremtidens feriereiser bør begrenses til innen T-banenettet.

De siste rester av uberørte fossefall må bygges ut. Samtidig må vi plassere vindmøller overalt der de kan gi god produksjon. I relasjon til farene ved en global oppvarming, og med de dramatiske konsekvenser dette vil ha for naturen, må vi nok se «uberørt natur» som et luksusgode som ikke er bærekraftig.

Utkantene må avfolkes

Mye av vår bosetting er ikke klimavennlig. Det som er riktig, er at vi klumper oss sammen i store byer, bor i høyblokk og tar T-banen til jobben. I det grønne skiftet må utkantene avfolkes. Vi bør øyeblikkelig stoppe investeringene i tunneler, broer og veier. De pengene bør brukes til å utvikle tunnelbaner i sentrale strøk.

Selv de idylliske småbrukene må skrotes. Jo da, de kan snakke om grønn produksjon, men det holder ikke om næringen må subsidieres. De pengene tar vi jo i dag ut av oljen, og den skal vi jo kvitte oss med.

Dramatiske, lite artige tiltak

Nå er jo ethvert skritt på veien mot et mer klimavennlig samfunn et gode. Men i dagens økonomi er det vanskelig å få effekt av slike snille tiltak som å kutte seminaret i Shanghai. Den globale flytrafikken øker, og det er alltid andre passasjerer som vil ta over seteplassen vår i flyet.

Skal vi få virkelig effekt, må vi ha dramatiske tiltak. De vil berøre oss alle og sette krav til hvor vi skal bo, hvordan vi skal bo, hva vi kan spise, hvilke transportformer vi kan benytte og hva vi kan gjøre på fritiden. Det høres ikke artig ut.

  • Les også denne Si ;D-artikkelen om klimapolitikk:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.