Å kløyve et akuttsykehus i to | Bjørnar Moxnes

  • Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes holdt en appell da Oslo Frp og aksjonen Redd Ullevål sykehus holdt en protestmarkering utenfor Oslo rådhus 11. september i fjor.

Ullevål sykehus har beredskapen vi er helt avhengig av hvis mange blir alvorlig skadet i ulykker eller av terror.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Planen om å legge ned Ullevål sykehus setter sykehustilbudet i fare.
Ullevål har et felles akuttmottak for kirurgiske og indremedisinske pasienter hvor de ulike fagområdene samarbeider effektivt. I fjor behandlet de over 30.000 akuttpasienter, hvorav 2000 traumepasienter.

Katastrofe- og terrorberedskapen

De har beredskapen vi er helt avhengig av hvis mange blir alvorlig skadet i ulykker eller av terror. Når katastrofer skjer, må spesialister fra alle fagområder være umiddelbart tilgjengelige. Slik er det på Ullevål.

Men Bent Høies plan innebærer å kløyve dette akuttsykehuset i to. En slik splitting av akuttmedisinske fagområder fratar fagfolkene muligheten til sømløst samarbeid ved omfattende ulykker. Derfor advarer fagmiljøene mot planene. Det er oppsiktsvekkende nok ikke gjort en risikovurdering av hva en slik oppsplitting vil bety for beredskapen på Østlandet.

Befolkningen i Groruddalen har vært kasteballer i over ti år. Det er på tide at de endelig får Aker som sitt lokalsykehus igjen. Men det finnes ingenting i Helse Sør-Østs planer som tyder på at Groruddalen skal overføres samlet til nytt Aker sykehus. Heller ikke at Aker skal prioriteres.

Les også

Dette er striden om Oslos sykehus

Frp og Ap?

Rødt har stilt forslag på Stortinget om å prioritere arbeidet med lokalsykehus på Aker for hele Groruddalen og om å utrede Ullevål-alternativet. Sp og SV er medforslagsstillere. Oslo Frp støtter dette, men på Stortinget hører vi derimot lite fra partiet.

Jeg har etterlyst støtte fra Frps helsepolitiker Sylvi Listhaug, men har ennå ikke hørt noe. Også fra Arbeiderpartiet trengs det nå tydelig tale. Oslo Ap har vedtatt at de støtter utredning av Ullevål-alternativet, men på Stortinget har Jonas Gahr Støre foreløpig opptrådt som støttehjul for helseminister Bent Høie.

Spørsmålet er om Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre vil lytte til et samlet fagmiljø og sine egne Oslo-partier, eller til byråkratene i Helse Sør-Øst. Oslos innbyggere følger med.