Sol på bygg kan gi mye av kraften vi trenger

Korg sagt, tirsdag 31. januar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På lederplass 22. januar argumenterer Aftenposten for utbygging av vindkraft, men er det ikke kombinasjonen av fornybare løsninger som er nøkkelen?

I august 2022 presenterte Solenergiklyngen og Multiconsult en rapport der det årlige tekniske potensialet for solkraft fra bygg tilsvarer ca. 66 TWh, eller rundt halvparten av vannkraftproduksjonen. Hittil har vi installert lite og ligger nesten fem år etter Sverige i utbyggingen. Men nå har solbransjen våknet.

Dersom vi følger Sveriges utbyggingstakt, kan Norge ha 8TWh solkraft i 2030. Mye av dette installeres på Østlandet, der bygningsmassen er størst, kraftprisene høye og behovet stort. Solkraft fra bygg er spesielt interessant, siden nesten 50 prosent av energien forbrukes i bygg. Og en pris på under 1 kr/kWh er konkurransedyktig.

Norge har et stort behov for kraft for å gjennomføre det grønne skiftet og elektrifisere samfunnet. Vind, sol, vann og andre fornybare energikilder utfyller hverandre, og solkraftproduksjon fra bygg kan spille en nøkkelrolle.

Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder sol, lagring og smartgrid, Multiconsult AS

Trine Kopstad Berentsen, adm. direktør, Solenergiklyngen