Hårreisende sammenblanding

Partileder Geir Lippestad (Partiet Sentrum) svarte godt for seg i Dagsnytt 18, men jeg ønsker likevel å understreke noen momenter, skriver innleggsforfatteren.

Vårt engasjement for trosfrihet kan begrunnes litt som man begrunner ytringsfriheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som feminist og sentralstyremedlem i Partiet Sentrum kan jeg ikke la torsdagens kommentar av Nazneen Khan-Østrem stå ubesvart. Khan-Østrem blander kampsakene til IslamNet og Partiet Sentrum.

Vår partileder Geir Lippestad svarte godt i Dagsnytt 18 samme dag, men jeg ønsker likevel å understreke noen momenter.

Omstridt predikant

Vårt engasjement for trosfrihet kan begrunnes litt likt som man begrunner ytringsfriheten. Der støtter man retten til å ytre seg, selv om en er uenig i selve ytringen. Slik er det med trosfriheten også. Vi støtter alles rett til å utøve sin tro, uavhengig av om en selv tror det samme. Så finnes det selvsagt lover som regulerer grensene for både ytringer og trosutøvelse, og etiske vurderinger for hva som er rett og galt.

Det er hårreisende å lese Kahn-Østrems sammenblanding her:

«Hun (Linda Noor) viser til at Fahad Qureshi i flere av sine videoer er sammen med britiske Muhammed Hijab. Han er en svært omstridt islamistisk predikant som har ledet antijødiske demonstrasjoner i Storbritannia.

Hijab har også vist seg med den meget kontroversielle influenseren Andrew Tate. Han konverterte til islam rett før jul i fjor. Han er tiltalt for menneskehandel, organisert kriminalitet og voldtekt. Er dette en forbindelse Partiet Sentrum og Lippestad vil stå inne for?»

Jeg kan svare for min del, og på vegne av alt vi har jobbet for i partiet siden oppstarten: Aldri, aldri har vi vært for menneskehandel, organisert kriminalitet og voldtekt. Ei heller hatt noen som helst forbindelse med Hijab eller Tate. Denne såkalte forbindelsen fremstår latterlig for meg. Det er vanskelig å kommentere på en seriøs måte.

Det at flere har stemt på Partiet Sentrum fordi vi vil koranbrenning til livs, har satt fyr på debatten. Det som gjerne drukner i en debatt fylt med motsetninger og steile fronter, er de viktige nyansene. Vi er et likestillingsparti som kjemper mot diskriminering av alle utsatte grupper i samfunnet.

Politikk mot diskriminering

Én av våre hovedsaker gjennom valgkampen har vært rettferdighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norges største og mest diskriminerte minoritet. Vi har kjempet for skeives rettigheter, og vi ønsker et bedre behandlingstilbud for mennesker med kjønnsinkongruens.

Vi deltar i kvinnekamp og kampen mot rasisme. Alt dette inngår i det som har vært partiets hovedanliggende fra dag en: Kampen mot utenforskap.

Det at vi er mot koranbrenning, er ikke en ugjennomtenkt flørt med ytterliggående grupper. Derimot er det en naturlig del av vår helhetlige politikk mot diskriminering.

Jeg er selv feminist og brennende opptatt av likestilling, mangfold og inkludering. Jeg tror på et samfunn som investerer i mennesker. Fordi mennesker er samfunnets viktigste ressurs. Jeg mener at samfunnsøkonomien vil bli bedre når vi lykkes med å inkludere dem som havner utenfor. Jeg tror at flere mener det samme, og at det er grunnen til oppslutningen rundt vårt nye parti.

Som er kommet for å bli.