Psykiatrisk desinformasjon

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Styret i Norsk psykiatrisk forening har en usedvanlig kritikkløs og moraliserende kronikk om medikamentbruk i psykiatrien i Aftenposten 11. august. Pasienters sunne skepsis og dårlige erfaringer med psykofarmaka psykologiseres som «pilleskam».

Hovedpåstanden er at det går bedre med «pasienter med psykose som bruker antipsykotika over en viss tid». De sier ingenting om hvem «pasienter med psykose» er, eller hvor lenge «en viss tid» er.

I vårt diagnosesystem er begrepet «psykose» vagt og utilfredsstillende definert. Altfor mange pasienter får en psykosediagnose. Når de først har fått en psykosediagnose, blir de anbefalt å bruke antipsykotika altfor lenge.

Særlig i akutte faser kan psykotiske pasienter ha nytte av antipsykotika. Det finnes en undergruppe som har det bedre med å stå på medisiner over lang tid. Vi vet ennå ikke hvordan vi kan finne disse pasientene.

Pål Gjerden,

spesialist i psykiatri, dr.philos.