Skammen er at psykisk syke ikke får behandlingen de trenger

Fra venstre: Arnhild Lauveng, Håkon Kongsrud Skard og Hanne Indregard Lind i Norsk Psykologforening.

Altfor få pasienter får oppfylt sin lovfestede rett til tilstrekkelig, effektiv, tilpasset og valgfri behandling.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Styret i Norsk psykiatrisk forening er bekymret for «pilleskam». Vi i Norsk Psykologforening er mer bekymret for at pasientene ikke har tilgang til tilstrekkelig og effektiv behandling, og ikke får oppfylt sine rettigheter til å velge mellom ulike typer behandling.

Ingen skal behøve å skamme seg over å motta behandling for psykiske lidelser, uansett hva denne behandlingen består av.

Når man leser innlegget til styret i Norsk psykiatrisk forening, er det lett å tro at den eneste gode behandlingen for psykiske plager er medikamenter. Det stemmer ikke.

Mange behandlingsmetoder

Vi har i dag mye forskning og erfaring som viser mange effektive behandlingsmetoder for ulike psykiske plager. Forskjellige former for samtaleterapi er viktig for mange, det samme er systematiske arbeidstreningstiltak, miljøterapi, musikkterapi, fysisk aktivitet og andre tilbud – gjerne i kombinasjon.

Noen har nytte av medikamenter alene, andre av en kombinasjon av medikamenter og andre behandlingsformer. Andre har best nytte av ikke-medikamentell behandling.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser en jevn økning i bruk av legemidler mot psykiske lidelser i Norge. I 2015 var det 64 av 1000 som brukte slike legemidler, i 2020 var tallet økt til 70 av 1000.

Går vi lenger tilbake i tid, er økningen enda tydeligere, særlig blant barn og unge.

Helhetlig helsehjelp

Snarere enn pilleskam er utfordringen i psykisk helsevern at vi må styrke tilgangen til virksom, helhetlig og sammenhengende helsehjelp.

Omtrent en tredjedel av pasientene som henvises til Distriktpsykiatriske sentre (DPS), får avslag. Det på tross av at både de selv og legen deres mener de har behov for behandling.

I en undersøkelse fra Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse oppga ni av ti at de minst én gang hadde opplevd avsluttet behandling før de var ferdigbehandlet, og en tredjedel hadde opplevd dette flere enn fire ganger.

I en annen undersøkelse fra senteret fortalte to av tre at de ikke fikk velge mellom ulike evidensbaserte behandlingsformer, selv om dette er lovfestet.

I den samme undersøkelsen sa 96 prosent at det var viktig for dem å få velge behandlingsform, samtidig som flere også sa at det største problemet var at de ikke fikk behandling i det hele tatt.

Også fra behandlersiden ser vi dette: Mange pasienter blir avvist. Én av tre av psykologene sier at de ofte eller svært ofte ikke får møtt pasientene ofte nok til å gi effektiv behandling, ifølge Psykologforeningens medlemsundersøkelse.

Lovfestede rettigheter

Hva som er den mest effektive behandlingen i hvert enkelt tilfelle, må besluttes i samarbeid med den enkelte pasient. Og selvfølgelig skal ingen måtte skamme seg over å bruke medisiner hvis det er den foretrukne og mest effektive behandlingen.

Men det krever at pasienten faktisk har et reelt valg.

Det virkelige problemet i dag er at altfor få pasienter får oppfylt sin lovfestede rett til tilstrekkelig, effektiv, tilpasset og valgfri behandling.

Det er den store skammen som bør rettes opp i snarest mulig.