La ikke Julian Assange dø som Liu Xiaobo

Jeg er forundret over at den norske og andre europeiske regjeringer ikke har reagert, skriver Thorbjørn Jagland. Bildet er fra en demonstrasjon i London i oktober til støtte for Julian Assange.

Hvis Assange blir overlevert til USA, vil alle publisister som ønsker å avsløre myndigheters maktmisbruk, være i fare.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010 var en markering av noe som i disse dager er høyaktuelt. Nemlig at når autokratisk styresett kombineres med nasjonalisme, blir det ofte krig.

Vi har også sett noe annet gjennom historien: At der kritikk ikke kan utøves og dissens ikke tåles, råtner systemet på rot. Også demokratier kan gå i denne fellen.

Der fakta og sannhet undertrykkes, oppstår det mistillit, og feil blir ikke rettet opp.

Forundret over regjeringen

Wikileaks-grunnlegger Julian Assange sitter på fjerde året i et høyrisikofengsel i Storbritannia. Hvis han blir utlevert til USA, vil han bli tiltalt under den såkalte Espinoage Act og risikerer fengsel i 175 år.

Assange publiserte materiale som den amerikanske soldaten Chelsea Manning skaffet til veie om krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak. Storbritannias regjering har avgjort at Assange skal utleveres til USA.

Jeg er forundret over at den norske og andre europeiske regjeringer ikke har reagert.

Alle mennesker som oppholder seg på territoriet til de 46 medlemslandene i Europarådet, er under beskyttelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Mulighet til å tale Assanges sak

Assange har benyttet seg av en av de viktigste artiklene i konvensjonen – retten til å ytre seg fritt (artikkel 10). Hvis Assange blir overlevert på det grunnlaget som foreligger, vil alle publisister som ønsker å avsløre myndigheters maktmisbruk, være i fare.

Assange har anket avgjørelsen om utlevering. Det er trolig at saken vil komme til Den europeiske menneskerettsdomstolen hvis ikke anken vinner frem i britisk rettsvesen.

Det at Assanges sak fortsatt pågår i rettsvesenet, fratar imidlertid ikke de europeiske regjeringene muligheter til å tale Assanges sak.

Som generalsekretær i Europarådet i ti år var jeg vitne til at europeiske regjeringer – også den norske – ganske hyppig engasjerte seg for fangers rettigheter. For eksempel i sakene til Aleksander Navalny i Russland og Osman Kavala i Tyrkia.

Man var opptatt av rettssikkerhet og fair behandling mens sakene deres pågikk.

Reiser alvorlige spørsmål

Behandlingen av Assange reiser alvorlige spørsmål knyttet til menneskerettighetskonvensjonen.

Forbudet mot tortur og umenneskelig behandling (artikkel 3) er absolutt.

Å sette en mann som har brukt sin ytringsfrihet, i et høyrisikofengsel sammen med terrorister og voldsforbrytere bør være langt forbi de standarder Europa burde godta.

Rettferdig rettergang innen rimelig tid er en annen pilar i konvensjonen (artikkel 6).

Tre år i et høyrisikofengsel er neppe rimelig tid. Menneskerettsdomstolen har avsagt en lang rekke dommer mot medlemsland, for eksempel Italia og Tyrkia, på grunn av langdryg domstolsbehandling.

Amerikanske myndigheters forsøk på å undergrave Assange reiser også spørsmålet om rettsprosessen er «fair» (equality of arms).

Assange har hatt hjerneslag og har generelt dårlig helse. Vi bør slippe å oppleve at han dør i fengsel.

Forsvare europeisk humanisme

Tidligere utenriksminister John Lyng (H) reiste i sin tid på vegne av Norge sak mot oberstjuntaen i Hellas i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Det manglet ikke på advarsler mot å gjøre noe slikt mot et Nato-land.

Også nå bør det viktigste være å forsvare europeisk humanisme slik den er definert i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Tausheten må brytes!