Debatt

Kort sagt lørdag 4. februar

NRKs distriktradio og antidoping. Her er dagens korte innlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NRKs distriktssendinger: lokale nyheter – og mer

Etter det Anki Gerhardsen selv kaller «sporadisk research», feller hun i Aftenposten 2. februar dom over samtlige av NRK P1s 15 morgen- og ettermiddagssendinger. Hun hører «substansløs» «tomhet» og «poplåter», «selv om det også er reportasjer og interessante gjester,» for å sitere.

I NRK P1 har distriktskontorene beste sendetid fordi deres sendeflater er de viktigste. De har hatt sin form i årevis, men fortløpende følger vi opp publikums endrede vaner. Nettopp blandingen av nyheter, stoff utenfra og fra studio, musikk og underholdning – som Nordlandsnøtta – er kjernen.

Samme morgen som Gerhardsen er på trykk, snakker NRK P1 om personellmangel i helse- og omsorgssektoren (Møre og Romsdal), plastsøppelet som drepte en hval (Hordaland), nedleggelser av lensmannskontor (Trøndelag), merking av kjøtt for antibiotika (Troms), ildspåsettelse ved Stavanger domkirke, forsinkelsene på T-banen i Oslo, barn som vokser opp på asylmottak (Hedmark og Oppland), økonomisk kriminalitet i bilbransjen (Østfold), fraværsgrensen i videregående skole (Buskerud), genblanding av villaks og oppdrettslaks (Finnmark), jervejakt (Nordland) og sammenslåing av Vestfold og Telemark. En brøkdel av én morgens sendinger viser tilstedeværelse, ikke tomhet!

Morgen og ettermiddag går lyttere til og fra radioen, mens både familien ved frokostbordet eller medtrafikanter på fylkesveien krever oppmerksomhet. Dette er folks hverdag, og NRK P1 må tilpasse seg den, ikke omvendt.

Gerhardsen synes lyttere på telefon, musikk og veimeldinger er irriterende. For NRK P1-lytterne er dette selve fellesskapet som oppfyller det NRK-plakaten beskriver som demokratiske, kulturelle og sosiale behov.

Digitalradio gir et tyvetalls kanaler til hele Norge, 13 av dem fra NRK, til de som ønsker annet selskap.

Jon Branæs, kanalsjef, NRK P1

Doping: gode holdninger – bedre kontroll

Skiforbundet kan kritiseres for manglende kontrollsystemer, men ikke for slapp antidopingkultur.

De to høringsdagene i Johaug-saken har tegnet et foruroligende bilde av antidopingarbeidet i Skiforbundet, skrev Andreas Slettholm i en kommentar i Aftenposten sist fredag.

Jeg er delvis enig i det og derfor er det viktig å opplyse om hvordan antidopingarbeidet i Skiforbundet faktisk foregår. Skiforbundets ledelse har et ansvar overfor alle skiglade barn og voksne for å vise at vi etterlever nulltoleransen for doping i praksis. Det gjør vi hver eneste dag.

Skitinget vedtok i 2014 en handlingsplan for antidopingarbeidet, som så ble implementert av en prosjektgruppe med representanter fra alle grener, skikretser og fra Antidoping Norge. Antidoping Norge bruker vår modell for antidopingarbeid som eksempel på hvordan andre særforbund kan jobbe for å bli sertifisert som «Rent Særforbund». Det er gjennomført besøk av Antidoping Norge på samlinger i kretsregi og på landslagssamlinger. Gjennom «Ren utøver» har vi fulgt opp landslag, juniorutøvere og rekruttlag. Siden 2014 har Skiforbundet bevilget penger til antidopingforskning i samarbeid med Antidoping Norge og Norges idrettshøgskole.

Det finnes eksempler over hele landet der klubber har gjennomført «Rent Idrettslag» etter krav fra skikretsene som ledd i Skiforbundets antidopingarbeid. Alle arrangører må også gjennomføre «Rent Idrettslag».
Til tross for alt dette gode arbeidet er to av våre landslagsutøvere tatt for brudd på regelverket. Det er et faktum vi tar alvorlig. Vår konklusjon er at det ikke er det holdningsskapende arbeidet som har sviktet, men at kontrollen med gjennomføringen må styrkes. Arbeidet med å innføre bedre kontrollsystemer er allerede satt i gang. Alle utøvere på alle landslag har gjennomført e-læringsprogrammet «Ren Utøver».

Oppslutningen om norsk skisport hviler på utøvernes, talentenes, de frivilliges og publikums tillit til at vi har gode holdninger, kontroll og oppfølging av antidopingarbeidet.

Ingvild Bretten Berg, assisterende generalsekretær i Norges Skiforbund

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. NRK
  3. Doping
  4. Radio